Kuran'da çocuk yetiştirme geçmiyor mu?

Tarih: 26.11.2020 - 16:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Çocuklar yarının yetişkinleri olduğu için çocuğun nasıl yetiştirilmesi gerektiğinin bilinmesi çok önemli.
- Bu kadar önemli bir konu, Kuran’da çocuk yetiştirme, çocuklara nasıl davranılması gerektiği geçmiyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığın dünya ve ahirette hidayet ve mutluluğunu hedefler; bu bakımdan inanç, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili birçok fıkhî ve ahlaki ilkeyi ihtiva eder.

Söz konusu ilkeler, Hz. Peygamber (asm) ve ashabının hayatında tecessüm ve tecelli etmiştir. Hz. Aişe (r.anha), kendisine Hz. Peygamberin (asm) yaşayışı sorulduğunda; "Peygamberin ahlakı (yaşayışı), Kur'an'dan ibaretti." diye cevap vermiştir. (Müslim, Müsafirin, 39; Ebu Davud, Tatavvu, 26)

Dolayısıyla Kur'an’a göre çocuk eğitiminin nasıl olması, onlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda mutlaka Hz. Muhammed (asm) ve ashabının hayatını incelememiz ve kendimize rehber edinmemiz gerekmektedir.

Örneğin Abdullah b. Abbas, on yaşlarında bir çocukken Peygamberimiz (asm), kendisini bineğinin terkisine oturtmuş, onu muhatap almış, ona değer vermiş ve istikbali için çok gerekli olan Allah inancı ve kader konusunda, hakkında kitaplar yazacak kadar anlamlı ve özlü tavsiyelerde bulunmuştur.

Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği öğütler, çocuk yetiştirmenin ilkelerine dair önemli ipuçları barındırmaktadır.

Detaylı bilgi için, Merhum İbrahim Canan'ın "Kur'an'da Çocuk" isimli eserine bakmanızı tavsiye ederiz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun