Kulağımızı tıkayınca cennetteki ırmakların sesini mi duyarız?

Tarih: 01.07.2023 - 20:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- 2 parmağımızla 2 kulağımızı tıkadığımızda cennetteki ırmakların sesini duyar mıyız?
- Bu kan akışının sesi mi, meleğin sesi mi yoksa gerçekten cennet ırmaklarının sesi mi? Bununla ilgili hadisler olduğu söyleniyor, doğru mu?
- Efendimiz (asm) söylüyor, Hz Aişe'ye gösteriyor.. kulağınızı tıkayın. o sesi bir dinleyin.. kevser havuzunun sesi odur.. (Keşfu’l-hafa, 1/123)
- İbn Cerir Hz. Aişe’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Kevser ırmağının şırıltısını duymak isteyen kimse, o sesi gözüyle duyamaz. Aksine o akıntının uğultusu, insanın parmaklarını kulaklarına koyduğunda duyduğu uğultu gibidir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili verilen bilgiler şu merkezdedir:

a) Taberani, İbn Sinni, Haraiti gibilerin Ebu Rafi’den merfu olarak yaptıkları rivayet zayıftır. Hatta Akilî, bunun aslı olmadığını bildirmiştir.

b) Buna mukabil, Zerkani ve Münavi gibi bazı âlimler, bu eleştirileri yanlış bulmuşlar. Dayandıkları delilleri şunlardır: Hafız Heysemi, Taberani’nin el-Kebir’inde yer verdiği rivayetin hasen olduğunu bildirmiştir. İbn Huzeyme de Sahih’inde bu rivayete yer vermiştir. Bu zatalar, bu rivayet için “uydurma” diyen İbnu’l-Cevzi’yi de eleştirmişlerdir.

c) Taberi, Hz. Aişe’den nakledilen rivayet için: “Bu rivayet mevkuf olmakla beraber munkatıdır.” demiştir.

d) Şayet bu rivayet sahih de olsa, -İbn Kesir’in bildirdiğine göre- bunun manası “gerçekten kişi kulağını kapatınca Kevser suyunun sesini işitiyor değil. Bilakis Kevser suyunun zemzemesi gibi, güzel bir su hışırtısını, güzel bir su sesini duymak isteyen kimse kulaklarını kapatıp bunun dinlesin.” demektir. (bk. Keşfu’l-hafa, 1/103; el-Feteni, Tezkiretu’l-Mevduat, 1/166)

Özetle: Bu konudaki rivayetlerden hiçbiri tartışılmış olmaktan kurtulamamıştır. Bununla beraber, sahih olsa şayet, bu bir mecaz ifadedir, bir benzetmedir, kulağın kapanmasıyla dışarıdan gelen seslerle irtibatı kesildiği için, dahilden gelen güzel seslerin acip durumuna dikkat çekilmiştir. En güzeli de insanlarda hoş bir seda bırakan Kevser suyunun zemzemelerine benzetilmiş olmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun