Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı kimdir?

Tarih: 31.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı, kendisinde hayır olmadığı halde insanların onda hayır gördüğü kimsedir."
- Bu hadisi şerifte kimler kastediliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadiste kastedilen insan, hayatı boyunca Allah rızası için güzel işler yapmamış, onun emir ve yasaklarını yerine getirmemiş, fakat yine de iyi bir insan görüntüsünü vermek için riyakârlık etmiş, gösteriş yapmış ve böylece insanlar tarafından iyi bir insan olarak kendini lanse ettirmiş kimsedir. Bu kimsenin hayatı boyunca, Allah’ın rızasını göz ardı ederek yaptığı gösterişten ötürü şiddetli cezaya çarpılması söz konusudur. Kuvvetli bir ihtimalle, bu kimse münafıktır. Çünkü birçok mümin de bazen gösteriş yapabilir ve sonra tövbe edebilir. Konumuz olan hadiste meal olarak geçen “kendisinde hayır olmadığı halde” ifadesi, bu ihtimali güçlendirmektedir.

- Aşağıdaki hadis-i şerif, bu konuya ışık tutmaktadır:

“Kıyamet günü, ilk sorguya çekilenler, şu üç kişidir:"

"Birincisi: Allah’ın kendisine ilim verdiği âlimdir. Allah ona: ‘Sen bildiğinle neler yaptın/nasıl amel ettin?’ diye soracaktır. O da ‘Ey Rabbim! Ben gece-gündüz demeden ilmimle amel ediyordum.” diye cevap verir. Bunun üzerine Allah: ‘Yalan söylüyorsun’ der. Melekler de ‘Yalan söylüyorsun, maksadın, insanların sana alim demeleriydi ve o da söylendi.’ derler."

"İkincisi: Allah’ın kendisine mal-mülk verdiği zengin bir kimsedir. Allah ona: ‘Ben sana pek çok nimet lütfettim, onları nasıl / nerede kullandın?’ diye soracak. O da: ‘Ey Rabbim! Ben gece-gündüz onları tasadduk ettim/senin yolunda harcadım.’ diyecektir. Allah ona: ‘Yalan söylüyorsun’ diyecek, melekler de ona: ‘Yalan söylüyorsun, maksadın kendine cömert dedirtmek idi ve bu da söylendi."

"Üçüncüsü: -Görünürde- Allah yolunda savaşırken öldürülen bir kimsedir. Allah ona: ‘Sen ne iş yaptın?’ diye soracak, o da: ‘Ey Rabbim! Sen cihat yapmayı emrettin, ben de savaştım ve sonunda öldürüldüm.’ diye cevap verecektir. Bunun üzerine Allah: ‘Yalan söylüyorsun.’ diyecek, melekler de: ‘Yalan söylüyorsun, maksadın kendine kahraman, cesur dedirtmek idi ve nitekim onlar da söylendi.’ diyeceklerdir.”

Hadisi rivayet eden Hz. Ebu Hureyre daha sonra şunu ilave eder:

“Hz. Peygamber (a.s.m) bunları anlattıktan sonra, uyluğuma kuvvetlice vurdu ve ‘Ya Eba Hureyre! İşte kıyamet günü, cehennem ateşi ilk olarak bunlarla tutuşturulur.’ diye buyurdu.” (Müslim, İmare, h. no: 152; Tirmizî, Züht, 48; Kenzu’l-ummal, h. no: 7469).

Değişik varyantları olan ve özet halde sunduğumuz bu hadisten de anlaşılıyor ki, azaptan kurtulmanın anahtarı ihlastır, bütün işlerde Allah’ın rızasını esas almaktır, gösterişten uzak durmaktır, içten-dıştan bir olmaktır, olduğu gibi görünmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun