Kıran haccında umre yapılabilir mi?

Tarih: 20.06.2023 - 11:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kıran haccına niyet eden bir kimse, umresini yaptıktan sonra arada nafile umre yapabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kıran haccına niyet eden bir Müslüman, umre yaptıktan sonra artık hac görevlerini yapıncaya kadar başka nafile umre yapmaz. Hac görevlerine kadar aradaki zamanı tavaf yapmakla geçirmeye çalışır. Fakat hac görevlerini yerine getirdikten sonra dilediği kadar nafile umre yapabilir.

Hac, eda edilişi bakımından ifrad, temettu ve kıran şeklinde üçe ayrılır.

İfrad haccı, umre yapmaksızın sadece hac menasikini yerine getirmek suretiyle ifa edilir.

Temettu haccında umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır, ardından aynı dönemde tekrar hac için ihrama girilerek hac menasiki eda edilir.

Kıran haccında ise ihrama girerken hem umreye hem de hacca niyet edilir ve aynı ihramla her iki ibadet yerine getirilir.

Bunların fazilet bakımından sıralanışı;
- Hanefiler’e göre kıran, temettu, ifrad;
- Malikîler’e göre ifrad, kıran, temettu;
- Şafiler’e göre -aynı yıl haccın arkasından umre yapmak şartıyla- ifrad, temettu, kıran;
- Hanbeliler’e göre ise temettu, ifrad, kıran şeklindedir.

Bu görüş ayrılığının kaynağı, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin yaptığı haccın eda şekli konusundaki rivayetlerin farklılığıdır. Bazı rivayetlerde onun ifrad haccına niyet ederek ihrama girdiği belirtilirken bazılarında temettu veya kıran haccına niyet ettiği kaydedilir.

Hac, belli bir zamanda ve belirli mekânlarda gerçekleşen bir ibadet olduğu için. Müslümanlara zaman ve mekân mefhumunu, dünyada her şeyin belli bir düzen içinde gerçekleştiği şuurunu kazandırır.

Vakfe, tavaf, sa‘y vb. hac menasikinin yerine getirilmesi, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Müslümanların gözlerini ve gönüllerini Arafat, Kâbe, Safa-Merve gibi “ilâhî semboller” olarak nitelendirilen (bk. Bakara 2/158) mekânlara çevirmelerini sağlamakta ve formel bir anlaşma olmaksızın, bütün Müslümanları aynı zaman ve mekân içinde manevi bir ittifak anlayışına ulaştırmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun