Yaratılışçıların soy ağacı grafiği nedir?

Sorunuzu kısaca açıklayınız: 

Bulunmamış fosiller üzerinden yorum yapan evrimcilere büyük eleştiriler getirirken, kambriyenden günümüze kadar gelen canlıları belirttiğiniz grafikte kambriyenden günümüze kadar kesik çizgi halinde olan grafik çizgileri mevcut, grafikten anladığımız üzere bunlar doğrulanmamış fosiller. Evrimcileri ideolojik davranarak doğrulanmamış fosillerle yorum yapmakla suçlamışsınız, sizin grafiğiniz nedir bu durumda?

Cevap: 

Değerli Kardeşimiz
 

Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz husus, bulunan fosillerin objektif değerlendirilmesi ve bunların tarafsız yorumlanmasıdır. En önemlisi de, bu fosillerin kritiğinin yapılmasına müsaade edilmesidir. Aslında bu, bilimsel düşüncenin gereği ve bilimin vazgeçilmez prensibidir. Yani, eldeki bir materyal hakkında her bilim adamı objektif olarak görüşünü ortaya koyabilmelidir.  Evrim konusunda bilimin bu kriterleri maalesef göz ardı edilmektedir.

Evrimin çalışma metodunda, önce evrimin varlığı ve bütün canlıların silsile halinde birbirinden tesadüfen meydana geldiği kabul edilir. Ondan sonra bunu doğrulayacak deliller aranmaya başlanır.  Başta fosiller olmak üzere her materyal, bu felsefeye göre yorumlanır. Canlılarda görevi bilinmeyen organlar için hüküm hazırdır. Ateist evrimcilere göre bu organlar, canlının atalarından kalmış işe yaramayan körelmiş yapılardır ve evrime delildir. İşin en vahim yönü ise, evrimcilerin değerlendirdiği fosil, ya da bir organın kritiğinin ve tenkidinin yapılamamasıdır. Onlar, evrim düşüncelerine gölge düşürecek en küçük bir değerlendirmeyi ve tenkidi kabul etmezler. Dolayısıyla evrim karşıtı görüşlere dergi ve kitaplarında asla yer vermezler.

Şimdi tarafsız olarak düşünelim. Böyle bir davranışın neresi bilimseldir? Böyle bir çalışma bilimsel olarak takdim edilebilir mi? Bu ve benzeri değerlendirmeler bilimsel bir delile dayanmayan, felsefî yorumlar ve düşüncelerdir.

Bizim ne gibi bir grafiği önerdiğimiz soruluyor. Canlılar benzerlik ve farklılıklarına göre çok değişik kriterler dikkate alınarak sınıflandırılabilir. Bunların mutlaka bir ataya bağlanmasını gerektirecek bilimsel tek veri yokken, böyle hayali evrim soy ağacı yerine, onların benzer ve farklılıklarını nazara veren gruplandırmalar yapılabilir. Bu grafiklerin nasıl olacağına bilim karar vermelidir. Ateizme dayalı pozitivist felsefe gözlüğüyle grafik yaparsanız, o bilimsel bir grafik değil, şimdi olduğu gibi, ideolojik dayatmaya bağlı bir yapı olur.

Tekraren ifade ediyoruz ki, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz husus, bu konuda bilimin kriterleri esas alınmalıdır. Elde edilen verilerin lehinde ve aleyhindeki görüş ve düşüncelere yer verilmelidir. Herkes evrim konusundaki görüşünü bilimsel olarak dile getirebilmelidir. O zaman bilim ideolojik ortamdan çıkıp kendi platformuna çekilmiş olacaktır. Elde edilen sonuçları da herkes kendi inancı ve kültür değerlerine göre yorumlamalı, bunu bir tarafa zorla kabul ettirme içine girmemelidir.

Selam ve Dua ile..

Prof.Dr.Adem Tatlı

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun