Sahabe efendilerimiz adına kurban kesilebilir mi? Böyle bir kurban kesmeye niyetlenen kişi, bu niyetinden vazgeçip yerine sadaka verebilir mi?

Hanefî ve Hanbelî mezhebine göre, herhangi bir ölü için kurban kesilebilir. Etinin yenmesi ve tasadduk edilme miktarı, hayatta olanlar  için kesilen kurbanla aynıdır. Bunun sevabı ölüye gider.

Hanefîlere göre, eğer bir Kurban ölünün emri / vasiyeti gereğince kesilirse, bu takdirde kurban sahiplerinin bu etten yemeleri caiz değildir. Bu görüşe göre, bir sahabe için de kurban kesmek caizdir.

Şafiî mezhebine göre, vasiyet etmemiş bir ölü için kurban kesilemeyeceği gibi, izni alınmadan  hayatta olanlar için de kesilmez.

Malikî mezhebine göre ise, ölümünden önce vasiyet edip belirlememiş olan bir ölü için kurban kesmek mekruhtur. Şayet hayatta iken bir kurbanı tayin etmişse, varislerinin onu kesmeleri sünnettir.(bk. V. Zuhaylî, 3/634-35).

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, bir kimse bir sahabe için kurban kesmeyi niyet ettikten sonra ondan vazgeçip yerine sadaka vermesi caizdir. O niyetini gerçekleştirmek için de niyet ettiği kimseyi de sevabına ortak etmesi uygun olur.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun