Rumlar Yenildiler Fakat Yenecekler…

Boykot yılları içinde ilginç bir olay yaşanır. Bizans-Pers imparatorlukları arasındaki savaşlar ve onlara bağlı olarak Hz. Ebubekir ile ünlü Kureyş’lilerden Halef oğlu Übeyy arasındaki iddia… Peygamberliğin sekizinci, boykotun ikinci yılıdır. Bizans, Pers imparatorluğu karşısında ağır bir yenilgiye uğrar. Kudüs ve oradaki kutsal emanetler bile Perslerin eline geçer. Pers orduları Konstantiniyye kapılarına dayanır ve Bizans o güne kadar pek benzeri görülmemiş çok ağır bir tazminat ödemeyi kabullenerek Perslerden barış istemek zorunda kalır. Haber Mekke putperestlerini sevindirir. Çünkü onlar, putperest oldukları için kendilerini Perslerle; semavi bir dine sahip oldukları içinde Müslümanları Rumlarla özdeşleştirmektedir. O nedenle de Perslerin zaferini kendi hesaplarına bir moral zafer sayar ve Müslümanlara:

“Biz de sizi aynı şekilde hezimete uğratacağız!” derler. Fakat Hz. Muhammed Persleri kastederek:

“Onlar kesinlikle mağlup olacaklar!” hükmünü verir. Çünkü bununla ilgili olarak bazı ayetler inmiştir:

“Elif. Lam. Mim. Rumlar en alçak bir yerde yenilgiye uğradılar. Oysa onlar yenilgilerinden sonra galip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde. Önce de sonra da emir ALLAH’ındır. O gün müminler sevineceklerdir. ALLAH’ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyendir. ALLAH vaat etmiştir. ALLAH vaadinden dönmez; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum, 30:1-6)

Bu haberden cesaret alan Hz. Ebubekir de, putperest Übeyy ile iddialaşır. Bir iki yıl içinde Rumların tekrar galip gelecekleri üzerine on deve iddiaya tutuşurlar. Fakat Hz. Muhammed ayette geçen “birkaç” ifadesinin Arapçada üç ile dokuz arasını kastettiğine dikkat çekerek Hz. Ebubekir’i uyarır ve:

“Git Übeyy’e hem süreyi hem de develeri arttır” der. Übeyy, Hz. Ebubekir’in değişiklik teklifini kabul eder ve süre dokuz yıla uzatılır develer de yüze arttırılır.

Ve dokuz sene sonra Bizans Pers imparatorluğunu Büyük İskender’den beri yaşamadığı bir mağlubiyete uğratmış, Hz. Ebubekir de çoktan ölmüş olan Übeyy’in varislerinden yüz devesini almıştır. Fakat kendine değil. Hz. Muhammed’in emriyle develerin hepsi kesilerek etleri Medine’nin fakirlerine dağıtılır.

Bu surenin ikinci ayeti (Rumlar en alçak bir yerde yenilgiye uğradılar) aynı zamanda bir Kur’an mucizesini de oluşturur. Rumların Persler karşısında yenildikleri yer Lut gölü kıyılarıdır ve günümüze yakın tarihlerde anlaşılacağı üzere burası deniz seviyesinin 399 m. Altındaki rakımıyla dünyanın “en alçak” yeridir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun