CİBRÎL HADÎSİ

Hz. Ömer (ra) anlatıyor: "Bir gün biz, Hazret-i Peygamber`in (asm) yanında bulunurken huzur-u Nebevîye, üzerinde yolculuk eseri görünmeyen, hiçbirimizin tanımadığı bir adam geliverdi, Peygamberimizin ta yanına oturdu. Diz kapaklarını O`nun diz kapaklarına dayadı. Ellerini dizlerine koydu ve:

- Ey Muhammed, bana İslâm`dan haber ver? dedi. Allah`ın Resûlü buyurdu ki:

- İslâm, Allah`tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed`in (asm) Allah`ın Resûlü olduğuna şehadet etmen (Kelime-i Şehadet), namaz kılman, zekât vermen, Ramazan ayında oruç tutman, (yol bakımından gücün yeterse) hac etmenden ibarettir.

- Doğru söylüyorsun, dedi. [Ömer diyor ki: "Biz buna hayret ettik. Hem soruyor, hem de Peygamberi tasdik ediyordu."]. Adam devam ederek:

-Bana îmandan haber ver, dedi. Allah`ın Resûlü buyurdu ki:

-İman, Allah`a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, âhiret gününe ve bir de hayır ile şer (her şey)`in Allah`ın takdîri ile olduğuna inanmandan ibarettir. Adam:

- Doğru söylüyorsun, dedi ve devam ederek ilâve etti:

- Bana ihsandan haber ver? Allah`ın Resûlü bu suâle de:

- İhsan, Allah`a, görür gibi ibâdet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de O seni görür, buyurdu.Adam devam etti:

- Bana Sâat`ten (Kıyâmetin zamanından) haber ver. Allah`ın Resûlü:

- Bu mes`ele hakkında kendisine sorulan kimse, sorandan daha bilgili değildir. (Yani bu hususta ben de senden fazla bir şey bilmiyorum) Lâkin onun alâmetleri vardır, karşılığını verdi. Adam, bunun üzerine Allah Resûlünden, Kıyâmetin alâmetlerini haber vermesini istedi. Allah Resûlü de, Kıyâmetin bâzı alâmetlerinden bahsetti. Adam, bundan sonra huzur-u Nebevîden ayrılıp gitti. Arkasından Resûlüllah (asm) ashâbına hitâben:

- O adamı bana geri çeviriniz, diye emretti. Ashab adamı geri getirmek için derhal harekete geçtiler... Fakat adamı bir türlü bulamadılar. Yer yarılmış, sanki içine girmişti. Bunun üzerine Allah`ın Resûlü: - İşte o Cibrîl`dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için insan kılığında geldi, buyurdu. (Tecrid Tercemesi) * * *

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun