Ef'al-i Mükellefin (Mükelleflerin yapmaları gereken dinî vazifeler) nelerdir?

Mükellefiyet çağına giren her Müslümanın yapmak zorunda olduğu bâzı dinî vazifeler vardır ki, bunlara fıkıh ve ilmihal kitablarında "mükelleflerin yapacağı vazifeler" mânasına "Ef`âl-i Mükellefîn" denir. Bunlar 8`e ayrılır.

1. Farz,

2. Vâcib,

3. Sünnet,

4. Müstehab,

5. Mübâh,

6. Haram,

7. Mekrûh,

8. Müfsid.

Bu 8 fiilden ilk 5`i yapılması; 3`ü ise yapılmaması, yani, terki istenen vazifelerdir.

Yapılması istenen fiillere "emir"; terki istenenlere de "nehiy" adı verilir.

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun