Mükelleflerin Yapmaları Gereken Dinî Vazifeler Nelerdir?

Mükellefiyet çağına giren her Müslümanın yapmak zorunda olduğu bâzı dinî vazifeler vardır ki, bunlara fıkıh ve ilmihal kitablarında "mükelleflerin yapacağı vazifeler" mânasına "Ef`âl-i Mükellefîn" denir. Bunlar 8`e ayrılır.


1. Farz,


2. Vâcib,


3. Sünnet,


4. Müstehab,


5. Mübâh,


6. Haram,


7. Mekrûh,


8. Müfsid. Bu 8 fiilden ilk 5`i yapılması; 3`ü ise yapılmaması, yani, terki istenen vazifelerdir. Yapılması istenen fiillere "emir"; terki istenenlere de "nehiy" adı verilir.


 

Kategori:
4498 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun