Mendûb Olan Abdestler:

Yukarıda saydığımız hususlar dışında pek çok halde de abdest almak mendûb (müstehab) olur. Bunlardan bâzılarını sıralayalım:


* Fıkıh, Hadîs ve Akâid gibi dinî kitabların elle tutulabilmesi için abdest alınması mendubdur. Bu kitabları okumak için abdest almak, dinî ilimlere hürmet içindir. Selef ulemâsı bu hususa çok dikkat ederlerdi. İmam-ı Hulvanî, "Biz ilimde bu pâyeye ve mertebeye ilme karşı duyduğumuz saygı ve hürmet ile nâil olduk. Çünkü ben abdestsiz olarak elime kâğıt dahi almadım" der. İmam Sarahsî ise, bir gece bağırsaklarından rahatsızlanmıştı. "İlmî çalışmama devam edebilmem için, o gece on yedi kere abdest aldım" der.


* Uyumadan önce abdest almak da mendubdur.


* Uykudan kalktığı vakit abdest almak...


* Devamlı abdestli bulunmak için abdest almak.


*Abdestli iken abdest üzerine abdest almak.


* Kazara yapılan gıybet, söylenilen yalandan, koğuculuktan, sövmek gibi günahlardan sonra abdest almak.


* Kahkaha ile güldükten sonra abdest almak.


* Öfkeyi gidermek için abdest almak. Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: "Öfke Şeytan`dandır. Şeytan da ateşten yaratıldı. Ateşi de ancak su söndürür. Bu hâle göre biriniz öfkelenirse hemen abdest alsın."


* Ezbere Kur`an okumak için abdest almak.


* Hadîs okumak ve hadîs rivâyet etmek için abdest almak.


* Şer`î ilimlerden birini okumak veya okutmak için abdest almak.


* Arafat`ta vakfede durmak ve Safâ ile Merve arasında sa`y etmek için abdest almak.


* Kadına dokunmak gibi mezhebler arası abdesti bozup bozmayacağı ihtilâflı mes`elelerden kurtulmak için abdest almak.


* Cenazeyi yıkamak ve tâkib etmek için abdestli olmak.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun