Kırâet Nasıl Yapılmalıdır?


Okunan Kur`an, namaz kılanın kendisi işitecek derecede hafif bir sesle telâffuz edilerek okunmalıdır. Buna hafî kırâet denir. Tamamen kalbden geçirilerek yapılan bir okuma ise, kırâet sayılmaz. Böyle bir okuyuşla kılınan namaz sahih olmaz. İmama uyan kimseden kırâet sâkıt olur. Yani o kimse Kur`an okumadan imamı dinler, imam gizli okuyorsa, sükût edip bekler.


* Şâfiîlerce imama uyan kimseden kırâet sâkıt olmaz. Onlar, imam namazı gerek cehrî, gerekse hafî kırâetle kıldırsın, Fâtiha`yı okurlar. Rek`atı kaçırma korkusu bundan istisnadır. Mâlikîler ve Hanbelîler ise, yalnız hafî namazlarda imama uyan kimsenin okumasını gerekli görürler.


* Kur`an`dan namaz câiz olacak kadarını ezberlemek, her müslümana farz-ı ayndır. Fâtiha ve bir sûre hıfzı vâcib, tüm Kur`an`ın ezberlenmesi ise, farz-ı kifâyedir.


* Farz namazların sadece ilk iki rek`atında kırâet farzdır. Üç ve dördüncü rek`atlarda kırâet farz değildir. Nâfileler ile vitrin ise, her rek`atında kırâet yapılır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun