Hâcet Namazı:

Uhrevî veya dünyevî herhangi bir isteği ve murâdı olan kimse, güzelce bir abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dört rek`at, bir görüşe göre 12 rek`at namaz kılar. Sonra Allah`a hamd ü senâ ve Resûlüne salâvatta bulunur. Daha sonra da hâcet duasını okuyup istek ve dileğini Allah`a arzeder. Hâcet namazının birinci rek`atında Fâtiha`dan sonra 3 kere Âyete`l-Kürsî, diğer üç rek`atinde de birer Fâtiha ile birer defa İhlâs ve Muavvizeteyn (Kul eûzü birabbil-felâk ile Kul eûzü birabbin-nâs) sûreleri okunması hakkında hadîs-i şerîf vardır. Hâcet duası şudur: Allahümme innî es`elüke tevfîka ehli`l-hüdâ ve a`mâle ehli`l-yakîni ve münâsahate ehli`t-tevbeti ve azme ehli`s-sabri ve cidde ehli`l-haşyeti ve talebe ehli`r-rağbeti ve teabbüde ehli`l-verâi ve irfâne ehli`l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es`elüke mehâfeten tahcizünî an ma`siyetike hattâ a`mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi`t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke`n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi`l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı`n-nûr... Meâli: Allah`ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah`ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men`etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim... Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir...

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun