EHL-İ KİTABIN KESTİĞİ HAYVANLARIN ETİ MÜBAH MIDIR?

"Bir müslümanın kestiği hayvanın eti helal olduğu gibi; bir kitabı (hıristiyan veya yahudi ) nin de kestiği hayvanın eti helaldır". Bu husus, kitap, sünnet ve icma-ı ümmet ile sabittir. Buna ilave edilecek pek bir şey yoktur. Yalnız, şu hususlara değinmek istiyorum:

1- Kesim işinin dört rüknünden biri olan "kesen" kimse için üç şart gereklidır:

a- Müslüman veya kitabı (yahudi veya hıristiyan)olması,

b- Kesilen hayvan av ise, kesenin ihramda olmaması,

c- Kesenin akıllı olması.

Buna göre, makina ile yapılacak kesimin durumu helal mıdır, haram mıdır? Üzerinde durulması gerekir. Eğer makinayı çalıştıran ya da aleti tutan, müslüman veya kitabi olursa dinen caiz olur.

2- Şafii mezhebine göre, "kitabı olan kimsenin beni İsrail`den olmadığı takdirde uzak dedelerinin İncil`in nesih ve tahrifinden evvel mensup oldukları dine intisab etmiş bulunmalarının bilinmesi şarttır" (el-Minhac (Siracü`l Vehhac`la braber)). Aksi takdirde, onun tarafından (böyle olmayan bir kitabının) kesimi haramdır.

3- Aslen hıristiyan olup sonra komünistleşerek semavi dinleri inkar eden olursa böyle birinin kestiği yenilmez. Müslüman olmayan ülkelerde, "İslami kurallara uygun bir şekilde, müslümanlar veya kitabiler tarafından kesim icra edildiğine dair dinsiz bir kimse de olsa haber verirse o takdirde helal olur"

Netice olarak: Ehli kitabın kestikleri hayvanın eti helaldır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun