Dinin amacı şu üç şeydir diyebilir miyiz? 1) Zulme karşı mücadeleye çağırmak. 2) Bireysel ahlakı kemale ulaştırmak. 3) Ümit ve iyimserlik aşılamak.

Konuyu sınırlandırmak yerine, bunlar, “dinin temel amaçlarındandır” denilse daha isabetli olur. Genel olarak Kur’an’ın da temel maksatları olan dinin temel amaçları şunlar kabul edilmektedir.

1) Tevhit inancının ispatı.

2) Nubüvvet müessesesinin ispatı.

3) Haşir akidesinin ispatı.

4) İnsanlık camiasında kulluk ve adaletin yerleşmesi.

Allah’a ve ahirete iman bütün güzel ahlakın kaynağı olduğu gibi, ümit ve iyimserliğin de kaynağıdır. Adalet zulmü yok eden iksirdir. Hz. Muhammed (a.s.v) güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Kulluk, insanı insana ve diğer şeylere kul olma rezilliğinden kurtaran ve yalnız Allah’a kul olma faziletine ulaştıran bir insanlık erdemidir.

Bu konuda değişik unsurları ön plana çıkararak bir taksime gitmek mümkündür. Bu açıdan katı sınırlayıcı ifadelerden kaçınmak, onun yerine başka mülahazalara da imkân veren esnek ifadelere yer vermek daha uygun olur, kanaatindeyiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kutsal kitapların neden gönderilmiştir?..

Kur'an-ı Kerim'in hedefi ve ana düşüncesi nedir? Kur'an nasıl bir kitaptır?

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun