Bir evde hem kadın hem erkek kurban kesmeli midir?

Allahu Azimüşşan Kevser suresinde: "Rabbin için namaz kıl kurban kes." buyurmuştur. Peygamberimiz (asm) de bu ayetten sonra yaşadığı her bayramda önce bayram namazı kılmış, sonrada kurbanını kesmiştir. Hiç bir bayramda kurbanını ihmal etmemiş, hem de birden fazla kurban kesmiştir.

Ayrıca durumu müsait olup da kurban kesmeyen zenginleri korkutucu bir uslupla da ikaz ederek buyurmuş ki:

"Ekonomik durumunda genişlik olup da gücü yettiği halde kurbanını kesmeyen zengin, namazgahımıza yaklaşmasın."

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kurban öyle bazılarının ima ettiği gibi, mühimsenmeyecek sıradan bir adet olsaydı, yerine getirmeyen zenginlerin namazgahtan uzak kalmaları gereken kimseler olduğu ilan edilmeyecekti. Demek ki kurbanı ihmal eden zengin, cemaatten uzak kalması istenecek kadar yanlışın içinde olan kimsedir.

Bundan dolayıdır ki, Hanefi müçtehidlerinin çoğunluğu, kurbanın, durumu müsait olan zenginlere vacip olduğunu ifade etmişlerdir. Şafiler ise (onlarda vacip kavramı olmadığından) sünnet olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Ama her iki taraf da kurbanın yerine getirilmesi gerekli mali bir ibadet olduğunda ittifak etmişlerdir.

Yani ister vacip, ister sünnet olsun kurban, gücü yetenlerin ihmal edemeyecekleri mali ibadetlerimizden biri olduğunda görüş birliği söz konusudur. Vacip de olsa, kuvvetli sünnet de olsa yerine getirilmelidir. Çünkü sosyal bir yardımlaşma ve kucaklaşma vardır kurbanda.

Bence burada üzerinde durulması gereken mühim bir nokta, kurbanla mükellef kılan zenginliğin miktarının tesbiti nokyası olması gerektir.

Ne kadar zenginlik kurban mükellfiyeti getirmektedir sahibine? Esas mesele burdadır.

Biz burada geçmiş tespitlere bağlı kalarak diyoruz ki: zekatta ki gibi kurbanda da nisap, yani zenginlik ölçüsü, seksen gıramı geçen altını satın alacak paradır. Sabit geliriyle normal ihtiyaçlarını devamlı karşılayan kimseni, boşta bekleyen bir buçuk milyar civarında parası varsa, kendini kurban kesmekle mükellef bilse yanlış düşünmüş olmaz. Şahsına ait kubanını keserek ihtilaftan kurtulmuş, bu mutluluğu yaşamış olur.

Hanefi'de servet kiminse kurban borcu da onun olduğundan, aile içinde kimin şahsına ait parası varsa onun kurban kesmesi gerekir. Ancak diğer mezhepler de aile adına bir tek kurban kafi gelir, ayrı ayrı aile fertlerine kurban gerekmez.

Fazla kurban kesmede zorlanan Hanefiler, çözüm olarak diğer mezheplerin bu kolaylık getiren görüşüyle amel ederek aile adına tek kurbanla da yetinebilir.

Aslında kurban kesme konusunda sözü öyle fazlaca uzatmaya gerek yoktur. Efendimiz (sav) Hazretleri insanları kendi vicdanlarıyla baş başa bıraktığı meşhur hadisinde şöyle bir ölçü vererek buyurmuş ki: "Müftü sana fetva verse de sen bir de kalbine sor."

Gerçekten de bilgi ile beslenmiş selim bir kalpte, doğru cevap veren müftünün sesi her zaman duyulur: Senin durumun iyidir, kurban kesmekle mükellefsin. Kurban masrafı seni zor durumda bırakmaz. Cimrilik etme, kurbanı kes.

Ya da: Senin ihtiyaçların var. Kurbanla mükellef değilsin. Boşuna zorlama, sıkıntıya girme, diyebilir.

Kimseye sorma gereği de duymadan kararını kendisi verebilir. Rabbimiz hepimize hayırlı kararkar verdirsin inşallah.

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun