Bilimle hıristiyan dini ilk defa ne zaman çatışmıştır?

Orijinal Hıristiyan dini bilime karşı olamaz ve onunla çatışmaz. Ancak, Bu dinin tercümeler ve onun yorumlanmasındaki şahsi ve farklı yaklaşımlar  sebebiyle Hıristiyan dini ile bilimler çatışır hale getirilmiştir.

1- Bilimle Hıristiyanlık arasındaki ilk çatışma, Galile’nin 1633’de yargılanmasıyla başlamıştır. O zamana kadar, evren ve dünyanın hareketiyle ilgili düşünce, Aristo görüşüne dayanıyordu. Aristo, evrenin merkezinin dünya olduğunu, dünyanın sabit olup güneşin onun etrafında döndüğünü ileri sürmüştü. Halbuki şimdi Galile, Kopernic görüşünü savunuyordu. Bu düşünceye göre, merkeze dünya yerine güneş yerleştirilmişti. Yer küre, güneşin etrafında dönüyordu. Oysa bu görüş, Kutsal metnin, yer kürenin, evrenin merkezi olduğunu ima eden  pasajlarına karşı idi. Dolayısıyla bu çıkış, kilise otoritesine karşı bir meydan okuma olarak görülmüş, Galile, bu fikrinden dolayı papazların kurduğu bir mahkemede yargılanmıştı.

2- Çatışmanın ikincisi, on dokuzuncu yüz yılda Darwin’in evrim teorisi üzerine yapılmıştır. Bu teori; İncil’in yedi günlük yaratılış görüşüne tersti. Hıristiyan düşüncesinde  insan, yaratılış konumu itibariyle diğer yaratıklardan üstün bir yere sahipti. Halbuki evrim teorisinde insanlık doğanın bir parçası olarak mütalaa edilmekte idi. İnsan hayatıyla hayvanı birbirinden ayıran kesin bir çizgi yoktu. İnsanın maymundan türeme iddiası, insanî değerlerin inkârı olarak görülüyordu. İnsan da dahil, bütün kâinatın tesadüf ve rastlantıların ürünü olduğu ileri sürülüyordu.1

Materyalizm taraftarları, bütün bilimlere ait yasa ve teorilerin, prensip olarak  fizik ve kimya kanunlarına  indirgenebileceğini iddia etmektedirler. Aslında materyalizm bu söylemiyle metafizik bir yaklaşım sergilemektedir.2

3-Amerika’da, 1925’teki Scopes mahkemesinde, kutsal metne ters düştüğü gerekçesiyle  okullarda evrimin öğretilmesinin yasaklanması benimsenmiştir. Diğer taraftan, Arkansas eyaleti yasama kurulu 1981 yılında, yüksek okullardaki biyoloji derslerinde evrim teorisi ile birlikte yaratılış teorisinin de okutulması yönünde karar almıştır. Ancak, 1982 yılında Birleşik Devletler Eyalet mahkemesi bu kararı iptal etmiş, mahkeme aynı zamanda, yaratılışın bilimsel olmadığına da karar vermiştir.3

 

Prof. Dr. Adem Tatlı
 


1. Behe, M. J. Darwin’in Kara Kutusu. Çev. Burcu Çekmece. Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 135-142.
2. Barbour, I. G. Bilim ve Din. Terc. Nebi Mehdi ve Mübariz Camal. İnsan Yayınları, İstanbul, 2004,  s. 32.
3. Barbour, I. G. Bilim ve Din. Terc. Nebi Mehdi ve Mübariz Camal. İnsan Yayınları, İstanbul, 2004,  s. 36-37.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun