Karınca yağmur duasına çıkmış mı?

Tarih: 01.07.2016 - 01:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıdaki hikayelerin aslı var mı?
1. Bir peygambere (ben Hz. Süleyman diye biliyorum) hayvanlar geliyor ve yağmur duasına çıkmak istediklerini söylüyor. Peygamber teklifi kabul ediyor beraberce duaya gidiyorlar. Peygamber dua ediyor ama yağmur yağmıyor sonra topal bir karınca dua ediyor yağmur yağıyor. Karınca bu olayın sırrını şöyle anlatıyor. Marifet dua edende değil duaya amin diyende..
2. Hz. Süleyman yağmur duasına çıkmıştı. Giderken de çoluk çocuk kim varsa hepsini götürmüştü. Ayrıca herkes evindeki davar ve hayvanlarını da yanlarına almışlardı.(Orada herkes yalvaracak, koyun ve kuzular meleşecek ve Cenab-ı Hakk’ın rahmetini celbetmek için herkes kendi diliyle tazarru ve niyazda bulunacak.) Hz .Süleyman ve yanındakiler yolda giderken, bir manzara dikkatini çeker: Sırt üstü yatmış ,büyükçe bir karınca, antenlerini el gibi kullanarak havaya kaldırmış ve kendi diliyle bir şeyler söylüyordu. Hz. Süleyman dikkat kesildi ve karıncanın şu şekilde dua etmekte olduğunu duydu: "Allah'ım ben senin mahlukatından bir mahlukum; Senin vereceğin rızıktan müstağni olamam; eğer bize su gönderirsen sulanırız; rızka mazhar oluruz; gayrı ne diyeyim bundan böyle ya su gönderir bizi yaşatırsın ya da biz böyle helak olur gideriz." Hz, Süleyman, karıncanın bu içli feryadını duyunca etrafındakilere şöyle dedi: “Artık geriye dönün .Sizin duanızdan başka bir dua sebebiyle yüce Allah yağmur gönderecektir..”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Birinci hikayeye -bütün araştırmalarımıza rağmen- kaynaklarda rastlayamadık.

- Bu ikinci hikayenin özeti, İmam Ahmed b. Hanbel’in (Müsned değil) “ez-Zühd” adlı eserinde yer almıştır. (bk. ez-Zühd, 1/73)

Bunu Hâkim de rivayet etmiş ve “sahih” olduğunu bildirmiştir. (Hâkim, 1/473)

İbn Hacer de Tahavi (Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 2/331), Darekutni (Sünen, 2/421) ve Hakim’den naklen bu rivayete yer vermiş, fakat sıhhati konusunda bir değerlendirmede bulunmamıştır. (bk. İbn Hacer, et-Telhis, 2/229)

Bu rivayetler, hem merfu’ yani Peygamberimizi sözü olarak hem de hem mevkuf yani sahabi sözü olarak zikredilmiştir.

Bu rivayetlerin bazılarında: “Peygamberlerden bir peygamber” ifadesi yer alırken, bazılarında da açıkça Hz. Süleyman’ın ismi verilmiştir.

Bununla beraber, Nasıruddin el-Elbani -bazı deliller göstererek- bütün bu rivayetlerin zayıf olduğuna hükmetmiştir. (bk. İrvau’l-ğalil, 3/138)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun