Kâinatta bulunan her şey en iyi şekilde mi yaratılmıştır, yoksa daha iyisi geliştirilebilir mi?

Tarih: 05.09.2006 - 21:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kâinattaki her şey olması gereken en iyi şekilde yaratıldı." deniyor. Bu bağlamda bilimsel çalışmalarla tabiata müdahale edilerek bazı şeylerin daha iyi olduğu kanaatine varıyoruz ve buradan da "Bir şeyin daha iyisi varsa, o şey mükemmel değildir." sonucuna varıyoruz.

- Bu konuda yanlış mı düşünüyorum?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah'ın yarattığı varlıklarda her hangi bir noksanlık olmadığı şu kâinattaki düzenden anlaşılmaktadır. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve yarattığı varlığın hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün cihazatı takmıştır. Aslana ayrı bir elbise, koyuna ayrı bir elbise giydirmiştir. Aslana koyun ayağı, koyunada aslan ayağı takmamıştır. Böyle bir şey abes olurdu.

Gök yüzündeki güneş bir intizam dahilinde oraya konulmuştur. Bilimin dediği gibi biraz uzak veya yakın olması hayatın devamını bitirecekti.

Bir zamanlar insanda bulunan kör bağırsağın bir işlevinin olmadığı bazı bilimciler iddia edilmekteydi. Ancak daha sonraki araştırmalar bu iddialarını çürütmüştür.

İnsanların, kendilerince daha iyiyi elde etmek için müdahale ettiği şeyler, aslında tekamül etmemekte aksine ondaki tekamülü bozmaktadır.

Bugün daha fazla ürün elde edilmek için meyve ve sebzelere aşılanan hormonlarla daha çok ürün alınabimekte ancak kalite düşmektedir. Bunun adı tekamül olamaz, belki intizamı bozmak olur.

Burada asıl düşünülmeye değer bir husus var. Acaba yaratılışa noksanlık isnat edenler, yaratılışın noksanını idrak edecek bu mükemmelliği nereden elde etmişler? Kendileri de o noksan yaratılışın parçalarından oldukları halde, yaratılışın noksanı hakkında verdikleri bu hükmün doğruluğunu bize ne ile ispat edecekler? Haşa, noksan olan bir yaratıcının yarattığı şeylerin de noksan olması lazım gelir. Zira eğri bir şeyin gölgesi de eğri olmak gerekir.

Eğer kendilerinde yaratılışın noksanlığına hükmedecek bir mükemmellik varsa, onların bu mükemmelliği mutlaka, onun üstünde olan bir mükemmelliğin eseri olması gerekir. Çünkü noksandan, noksansız olan bir şey çıkmaz. Öyle mükemmel varlıkları yaratan bir Yaratıcının, yaratma ve kudretinin de noksan olamayacağı aşikardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun