Kaf süresi 21. ayette, "Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir." deniliyor. Burada geçen "sürücü" ne demektir?

Tarih: 15.11.2006 - 15:12 | Güncelleme:

Soru Detayı
Kaf suresi 21. ayette: "Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir." Sürücü derken benim bildiğim kadarıyla sürücü bir aracı kullanan kişidir. Burdakı sürücü kimdir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir." (Kaf, 50/21)

Yani yapılan tehdidin yerine getirileceği, ceza verileceği gündür. Ve her bir nefis beraberinde bir sevkedici, bir şahit ile gelmiştir.

İki çeşit melek, birisi o nefsi mahşere sevketmekle görevli, birisi de ameline şahittir. Herkesin ameline göre şahitlik ve sevkin şekli farklı olmakla beraber, hepsi böyle iki görevli ile beraber sevkedilir. Şahidin kontrol eden hafaza meleklerinden olması akla gelir. Bazılar günahları yazan sevkedici, iyilikleri yazan şahit, demişlerdir. Daha başka da söylenmiştir.

İyi olsun, günahkâr olsun, her insan iki melekle birlikte gelir. Meleklerden biri onu mahşere götürür, diğeri ise yaptıklarıyla, onun hakkında şahitlik yapar. İbn Abbâs şöyle der: Onu mah­şere götüren, meleklerdendir. Şahitlik yapan ise, kendilerinden bir şahit ya­ni elleri ve ayaklarıdır:

"O gün, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukla­rından dolayı haklarında şahitlik eder."

Mücâhid de şöyle der:

"Sevkeden ve şahitlik eden iki melektir. Biri onu sevkeden, diğeri de hakkında şahit­lik eden melektir."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun