Kadir Gecesi melekler görebilir miyiz?

Tarih: 22.08.2011 - 05:57 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Kadir gecesi meleklerin yer yüzüne ineceği söyleniyor; bu gece melekleri görebilir miyiz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadir Gecesi'nde meleklerin yeryüzüne inecekleri Kadir suresinde ifade edilmiştir. Ayetin meali şöyledir:

"Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler." (Kadir, 97/4)

Cebrail meleklerden biri olmakla birlikte, makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Kadir Gecesi'nde melekler yeryüzüne inerler, ancak melekler görünmezler.

Meleklerin Kadir Gecesi yeryüzüne inmesi ilâhî gufran, rahmet ve inayeti, o geceyi ihya edenlerin üzerine yağmur misali yağdırmak ve o insanların malına, canına, evine ve işine bereket havası estirmek üzere iner. Resûlüllah Efendimiz (a.s.m)'in:

"Kim inanarak, karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Kadr, 1; Müslim, Müsâfirîn, 175)

buyurması, bu rahmet ve bereketi müjdelemeye yöneliktir.

Böylece Cenâb-ı Hak, kâinatın çok hassas bir saat gibi çalışmakta olduğuna, gelişi güzel, plânsız, programsız hiçbir hükme ve takdire yer ve­rilmediğine ve her hükmün ve olayın yerine getirilmesinde görevli melek­lerin bulunduğuna işarette bulunuyor.

Cebrail ve diğer görevli meleklerin takdir edilen her emirle inmesine gelince: Duhân Sûresi'nde bu olay şöyle açıklanmaktadır:

"O gece her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayrılır, ayırt edilir.."(Duhan, 44/4) 

Yani ezelde bilinip hazırlandığı gibi, her olay her hüküm her ecel ve rızık belli bir programa göre meleklere verilir.

Bazı âlimlere göre: Berâat Gecesi, emirlerin Levh–i Mahfuz’dan istinsahına başlanır, kâtip melekler bu geceden, gelecek seneye müsaadif ayın geceye kadar olacak olan vak’aları yazar ve bu işler, Kadir Gecesi bitirilir. Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)’e; harpler, zelzeleler, saikalar, çöküntülerle ilgili defter Cebrail (as)’e; amellerle alakalı defter, dünya göğünün sahibi ve büyük melek olan İsrafil (as)’e; musibetlere ait nüsha da Azrail (as)’e teslim olunur.(İbrahim Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/287).

Rasûlulllah (a.s.m):

“Allah Tealâ tüm şeyleri Berâat Gecesi'nde takdir eder. Kadir Gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder.”(Fahrüddin Razi, Tefsirü’l Kebir, 23/293)

buyurmuştur. Berâat Gecesi'nde eceller ve rızıklar; Kadir Gecesi'nde ise hayır, bereket ve selametle alâkalı işler takdir edilir. Kadir Gecesi'nde sayesinde dinin güç–kuvvet bulduğu şeylerin takdir edildiği; Berâat Gecesi'nde ise, o yıl ölecek olanların isimlerinin kaydedilip ölüm meleğinin teslim edildiği de söylenmiştir.(Razi, age.).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun