Kaderin iman esasları arasında olmadığı söyleniyor, doğru mudur?

Tarih: 27.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu bilgiler doğru değildir. Kadere iman, birçok sahih hadis kitabında yer almaktadır.

Cibrîl hadîsi diye meşhur olan hadise göre, Cebrâîl (a.s.), Hz. Peygamber (asm)'in yanında ashabdan bir kısmının bulunduğu bir zamanda, insan kılığında gelmiş ve Hz. Peygamber (asm)'in dizinin dibine oturarak İslâm, iman, ihsan ve kıyamet hakkında bilgi edinmek ve bunları ashaba öğretmek istemiştir. İmanla ilgili soruya Hz. Peygamber (asm) şöyle cevap vermiştir:

"İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, bir de hayrı ve şerri ile kadere inanmandır." Cebrâîl (as) da "Doğru söyledin." diye tasdik etmiştir. (Buhârî, İmân, 37; Müslim, İmân, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; Tirmizî, İmân, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 9; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 51...)

Hz. Peygamber (asm)'in bu ve benzeri hadislerinde, iman esaslarını altı madde halinde bildirmesiyle, iman esasları Âmentü dediğimiz cümlelerde altı madde halinde ifade edilmiştir. Ehl-i sünnet mensuplarınca on dört asırdır bu maddeler iman esasları olarak kabul edilmiş ve bu hususta icmâ-ı ümmet tahakkuk etmiştir. (Mehmed BULUT)

İlave bilgi için tıklayınız:

CİBRİL HADÎSİ.

ÂMENTÜ.

KAZA-KADER.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun