İstediğimiz her şey verilir mi?

Tarih: 12.06.2023 - 14:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbrahim 34’de istediğimiz her şeyin verdiği belirtiliyor lakin istediğimiz her şey verilmiş değil. Dünyada imtihan gereği birçok eksiklik mevcut.
- Acaba “imtihan şartlarına uygun olarak istediğiniz her şeyi verdi” demek mi isteniyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ayette çok dikkatli ifadeler kullanılmıştır:

a) Evvela ayette “istediğiniz her şeyi verdim” denilmemiştir. Bilakis, “İstediğiniz her şey-DEN verdim” buyurulmuştuır; “min külli” kelimesi bunu ifade etmektedir. 

b) Buradaki "her türlü nimet"ten maksat, başta insanın fıtri olarak muhtaç olduğu ve lisanıhâl ile istediği nimetlerdir. Demek ki insanın yaşamı için gerekli olan her şey verilmiştir.

c) Bu konuda işin erbabı Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadelerinden dersler çıkarabiliriz:

“Zemindeki umum mahlukatın üç nevi duaları pek harika ve ümidin haricinde kabul olması, bir Rabb-ı Rahîm ve Mücîb'e kat'î şehadet eder.

Evet, tohumlar ve çekirdekler istidad lisanıyla her biri birer ağaç ve birer sünbüle olmayı Hâlıkından isteyip, duaları gözümüz önünde kabul olması gibi; bütün hayvanatın ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla elleri yetişmediği yerlerden rızıklarını ve hayatlarına lüzumu bulunan ve iktidarlarının haricindeki matlublarını birisinden isteyip o fıtrî ihtiyaç diliyle ettikleri bütün dualarını gözümüz önünde kabul eden ve imdadlarına acib ve şuursuz mahlukatı vakti vaktine hikmetle koşturan bir Hâlık-ı Kerim'e zahir şehadet eder. İşte bu iki kısma kıyasen, lisan-ı kal ile edilen duaların bütün nevileri hususan enbiyaların (Aleyhimüsselâm) ve havasların hârika bir surette makbuliyeti, اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ deki hüccet-i vahdaniyete şehadet eder.” (Şualar, s. 615)

İlave bilgi için tıklayınız:

İstediğiniz her şeyi verdik, ne demek?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun