İslam'dan haberi olmayanların cennete gitmesi adalet midir?

Tarih: 17.03.2016 - 16:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hiç hak din İslam hakkında bilgi sahibi olmamış ve onlara ulaşmamış insanlar direk cennete giriyorsa onlar öyle yaratılmış fakat İslam hakkında bilgiye sahip ama inanmadığı için cehenneme gidecek ise burada eşitlik durumu nedir?
-  Ayrıca İslam hakkında bilgi ulaşmamış insanlar eğer ulaşsaydı İslamı kabul etmeye de bilirdi ama öyle olduğu için cennete gidecek ise burada eşitlik durumu hakikat nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Adaletsizlik demek, birinin hakkını vermemek veya birinin hakkını başkasına vermektir. Meselemizde ise hiç kimsenin hakkı zayi edilmemiştir.

- Üstelik, Allah vahiyle imtihanın nasıl olacağını belirlemiş ve imtihana tabi tutulanların sahip olmaları gereken şartlarını da bildirmiştir. Bu şartlara haiz olmayanları imtihana tabi tutmaması, adaletin ta kendisidir.

İmtihan şartlarından biri akıl, biri erginlik ise, bir diğeri de imtihan sorularından  haberdar olmaktır. Bu sebepledir ki, deliler, çocuklar ve bir peygamber vasıtasıyla imtihan sorularını alamayanlar imtihana tabi tutulmamıştır. Çünkü, bir imtihanda herkese kalem, kâğıt ve soru kitapçığı verildiği halde, bazı kimselere bunlar verilmeden onları imtihana tabi tutmanın hikmete uygun olmayacağı açıktır.

- Bugünkü dünyada da bazı kimselere kontenjandan bazı payeler verilmekte ve bu davranış devletin bir ihsanı olarak telakki edilmekte ve bir adaletsizlik olarak görülmemektedir.

Bu misal, meselemize gerçek bir mikyas olmamakla beraber, ufuk açıcı bir tefekkür penceresi olarak görülmelidir.

Buna göre; her şeyin yegâne yaratıcısı, her şeyin yegâne sahibi, adalet dahil bütün sıfatlarıyla kusursuz ve mukaddes olan Allah’ın, bazı kimselere ilahi kontenjandan bir paye vermesi ve onları cennete koymasının adaletle çelişen hiçbir tarafı yoktur.

Kaldı ki, bunun tersi, yani akıl-baliğ olmayan veya imtihanın temel sorularını ihtiva eden vahiyden haberdar olmayanları imtihana tabi tutmak tartışmasız bir adaletsizliktir.

- Eğer sorudaki “eşitsizlik” mantıklı olsaydı, kesbi olmayan 124 bin insana peygamberlik payesinin verilmesi, milyonlarca meleklerin imtihana tabi tutulmadan cennete konulması da bir haksızlık olarak görülecekti. Oysa buna ihtimal verenin her tarafından cehalet akıyor demektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mekke'de doğan bir çocukla, dünyanın herhangi bir yerinde doğan İslam'dan habersiz ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun