İmam-ı Şafii'nin, cinleri görenin şehadeti makbul değildir, anlamında bir fetvası var mıdır? Varsa nedendir?

Tarih: 24.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Şafii’nin bu konuda görüşü için bk.Tuhfetu’l-Muhtac-şamile-9/195.

Bundan maksat, cinleri kendi aslî şekillerinde gören kimsenin yalancı olduğunu vurgulamaktır. Çünkü bu durum, Kur’an’da, insanların cinleri göremeyeceğine dair (Araf, 7/27) beyanlarına aykırıdır. Yoksa maksat, cinlerin –insan kılığında da olsa- hiç bir şekilde görünmeyecek manasına gelmez. (bk. a.g.e., Alusî, Araf Suresi'nin 27. ayetinin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız.

Şeytan, cinler ve melekler görünebilir mi?

Peygamberimiz (asv) cinleri görmüş müdür?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun