İlk defa sizi o yaratmıştır (Fussilet, 41/21) ayetinde, neden "ilk" kelimesi kullanılmıştır?

Tarih: 03.10.2015 - 05:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- “Derilerine: “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” derler. Onlar da: “Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz.” derler.”
- Fussilet: 21 ayetinde neden "ilk" kelimesi kullanılmıştır?
- Bizi ve evreni bir tek Allah yaratmıştır. Allah, neden bu ayette "ilk" kelimesi kullanmıştır?
- Alimlerin görüşü nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fussilet 21. ayetin meali şöyledir:

“(İnkârcılar) Derilerine: 'Niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz?' deyince onlar: 'Bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah’tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O’dur.'"

- Ayette yer alan “sizi ilkin yaratan” mealindeki son cümleye iki şekilde mana verilmiştir:

1) Bu söz de derilerin konuşmasının bir devamıdır.

2) Parantez içinde bir cümle olup Allah tarafından seslendirilmiştir. (bk. İbn Aşur, ilgili yer).

Her iki durumda da “ilk defa sizi yaratan” ifadesiyle, inkârcıların özellikle haşre/yeniden dirilişe inanmadıklarına işaret edilmiştir. Çünkü bu ayetin muhatapları Mekke müşrikleridir. Onların yeniden dirilmeye inanmadıkları bilinmektedir.

Bu sebeple, mahşerden bahsedilince, onların bu inkârlarının yersiz olduğu, -onların da inandığı gibi- her şeyi ilk defa yaratan Allah’ın -bu sonsuz kudretiyle- insanları tekrar diriltebileceği gerçeği bu mukayese ile hatırlatılmıştır.

Benzer bir ifade de Yasin suresinin 79. ayetinde yer almıştır:

“De ki: Onları ilk defa yaratan diriltir, hem O, yaratmanın her türlüsünü bilir."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun