İkindi namazının vakti hakkında bilgi verir misiniz?

Soru Detayı
Ben ikindi namazını yazın ezandan yetmiş iki dakika, kışın ise otuz altı dakika sonra kılıyorum. Böyle yapmanın bir sakıncası var mı?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İkindi Namazının Vakti:

İkindi vakti, öğle vaktinin çıktığı andan itibaren başlar ve güneşin batması ile son bulur. Yani çoğunluk fakihlere göre, cisimlerin gölgesi fey-i zeval dışında bir misline, Ebû Hanîfe'ye göre ise iki misline ulaşınca ikindi vakti girer.

Hadiste şöyle buyurulur:

"Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rek'ata yetişen kimse ikindi namazına yetişmiştir." (Zeylaî, Nasbu'r-Râye, I/228).

Ancak çoğunluğa göre güneşin sararma vaktinde ikindi namazını kılmak mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber (asm), münafıkların ikindi namazını geciktirerek, sonunda acele bir şekilde kıldıklarını bildirmiştir. (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, I/307)

İkindi namazını asr-ı evvelde kılmak, İmâm Ebû Yusuf, İmâm Muhammed ve diğer mezhep imamlarının görüşü; asr-ı sânide kılmak ise İmam Azam'ın görüşüdür. Her iki görüşle de amel edilir. Ancak ülkemizde âdet olan yaygın görüş, asr-ı evvelde kılınmasıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

VAKİT...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR