Hz. Ali’nin Muhassin (Muhsin) isminde bir oğlu olmuş mu?

Tarih: 06.08.2021 - 16:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhsin'in yaşadığına delil olarak Müsned-i Ahmed'deki bir hadisi ileri sürmüştünüz. Elbanî o hadise zayıf demektedir. Bu hadise sahih diyen ve doğrulayan alimler kimlerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Hz. Ali Efendimiz ile Hz. Fatıma validemizin Muhassin (Muhsin) isminde bir oğulları olmuş, ancak küçük yaşta vefat etmiştir.

Ahmed b. Hanbel’in naklettiği bir rivayete göre Hz. Ali, oğulları Hasan ve Hüseyin’de olduğu gibi üçüncü oğluna da Harb adını koymayı ve Ebu Harb diye anılmayı istemiş, fakat her defasında Resûlullah (asm) Efendimiz bu adı beğenmeyerek başka isim koymuş, sonuncusunu da Muhassin (Muhsin) diye adlandırmıştır. (Müsned, 1/98, 118)

Bu rivayete göre, Hasan, Hüseyin ve Muhassin’in doğumları münasebetiyle Hz. Peygamber (asm) kızının evine gidip, “Oğlumu bana gösterin, ona ne isim koydunuz?” diye sormuş, her defasında “Harb” cevabını alınca, bunu beğenmeyerek bilinen isimleri vermiştir.

Ahmed b. Hanbel’in "Müsned"inde konuyla ilgili olarak nakledilen rivayetlerin isnadlarının hasen, ravilerinin -biri hariç- Buhari ve Müslim’in de ravileri olduğu, Hani b. Hani’nin ise Sünen müelliflerinin ravileri arasında yer aldığı ifade edilmiştir. (bk. Müsned [Arnaût], 2/159-160, 264. dipnot)

İbn Hacer’in isnadını sahih gördüğü (el-İsabe, 6/243) bu rivayetteki bilgi Taberî (Tarih, 5/153) ve Yakubi (Tarih, 2/213) gibi bazı tarihçilerin eserlerinde de yer alır.

İbn Sad, Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’dan ve diğer eşlerinden olan çocukları hakkında bilgi verirken Muhassin’den söz etmez ve saydıklarının dışında onun bir çocuğunun olduğuna dair sağlıklı bilgi bulunmadığını kaydeder. (eṭ-Ṭabakat, 3/19-20)

İbn Kuteybe ise Hasan ve Hüseyin’den sonra Muhassin’in adını zikreder ve küçük yaşta öldüğünü belirtir. (el-Maarif, s. 210, 211)

Sonuç olarak, Ahmed b. Hanbel’in naklettiği rivayetin açık beyanı başta olmak üzere, konuya yer veren alimler Hz. Ali’nin Hz. Fatıma validemizden doğma Muhassin adında bir oğlu olduğunu ve çocukken vefat ettiğini açıkça beyan ederler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun