Hz. Abdullah, yaptıklarımdan bir fayda göremem demiş mi?

Tarih: 01.05.2023 - 12:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Abdullah b. Ömer’in böyle bir sözü var mı:
"Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem." 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Rivayete göre, Hz. Abdullah b. Ömer (Allah ikisinden de razı olsun) şöyle demiş:

“Vallahi, gündüzleri hep oruç tutsam, geceleri hep namaz kılsam, malımı Allah için kapı kapı dolaşarak dağıtsam; öldüğüm gün kalbimde, Allah’a itaat edenlere bir sevgi, Allah’a itaat etmeyip günah işleyenlere de bir tepki yoksa, bu yaptıklarımın bana fazlaca faydası olmayacaktır.”(1)

Bu söz, yapılan ibadetlerin geçersiz olacağı anlamında değil, Allah’a itaat edenleri sevmenin ve Allah’a isyan edenlerin isyanına tepki göstermenin önemine dikkat çekmek içindir. Böyle yapılırsa diğer ibadetlerimiz de kemaliyle yerine getirilmiş olur.

Nitekim bir hadis-i şerif meali şöyledir:

"Amellerin (Allah'a) en sevimli olanı Allah için sevmek ve Allah için öfkelenmektir."(2)

Bu hadis-i şerif bir kimsenin Allah için sevdiği dostları olduğu gibi, Allah için kin beslediği düşmanları olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Birisini Allah'a itaat ettiği ya da Allah'ın dostu olduğu için seven bir kimsenin, Allah'a isyan eden Allah düşmanlarına da kin beslemesi kaçınılmazdır. Çünkü bir sebepten dolayı seven kimsenin o sebebin zıddından dolayı da düşmanlık beslemesi tabii ve zaruridir. Bu şaşmaz bir kaidedir.

Bu sebeple başka bir hadis-i şerifte: "İmanın en sağlam kulpu Allah için dostluk ve Allah için düşmanlıktır." buyurulmuştur.(3)

Rivayet edilir ki: Cenab-ı Hak Hz. Musa’ya vahyedip "Ey kulum Musa, benim için acaba hangi ameli yaptın?" diye sorar. Musa (a.s.) da "Ya Rab, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim." der.

Bunun üzerine Yüce Allah: "Namaz senin için delildir, oruç senin için bir kalkan, sadaka ise senin için (kıyamet gününde) bir gölge, zekât ise senin için bir nurdur. O hâlde bütün bunlar senindir, benim için hangi ameli yaptın?" buyurur.

Musa (a.s.): "Ya Rab, sırf senin için olan bir ameli bana öğret." der.

Yüce Allah da: "Ey Musa! Acaba benim bir dostuma hiç dost oldun mu? Acaba benim için bir düşmana hiç düşman oldun mu?" buyurur.

Bunun üzerine Hz. Musa, amellerin en faziletlisinin Allah için sevmek ve Allah için buğuz etmek olduğunu anlar.(4)

Allah için buğuz konusunda yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size ateş çarpar. Zaten sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur. Sonra (ondan da) yardım göremezsiniz." (Hud, 11/113)

Özetle, Allah'a en sevimli amellerden biri de Allah için muhabbet ve Allah için buğuz beslemektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek ne demektir; nasıl anlamak gerekir?

Kaynaklar:

1) İmam Gazzalî, İhyâu Ulûmi’d-Din, 2/246; Münavi, Feyzu'l-kadir, 3/348.
2) Ebu Davud, Sünnet: 2; Müsned, 5/146.
3) bk. Gazzali. İhya. 2/159.
4) bk. Gazzali. İhya. 2/160.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun