Hicretin üçüncü yılında çıkarılan Karde Seriyyesi'nin görevi ne idi?

Tarih: 02.06.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hicretin 3. senesi, Cemaziyelâhir

Peygamber Efendimizin etrafa hâkim olması üzerine, müşrikler ticaret yollarını değiştirmek mecburiyetinde kalmışlardı. Sahil yoluyla Şam ticareti tehlikeye düştüğünden, Irak yoluyla Şam'a gitmeyi daha uygun ve emin bulmuşlardı. Hazırladıkları bir kervanı bu yolla Şam'a göndermişlerdi. Kervanla birlikte gidenlerin, içinde Kureyşin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Abdullah bin Ebî Rabiâ da vardı.

Tam o sırada müşriklerden biri Medine'ye geldi ve Yahudînin birinin evinde misafir kaldı. Kimbilir onunla Müslümanlar aleyhinde hangi planı kurmak veya müşriklerin aldıkları hangi kararı veya tertipledikleri hangi planı iletmek için gelmişti. İçtiler, konuştular, eğlendiler. Bu arada müşrik farkında olmadan bahsi geçen kervanın Irak yoluyla Şam'a gönderildiğini ağızdan kaçırdı. Tam bunu anlatırken oradan Ashabdan Salih bin Nu'man geçiyordu. Haberi duydu ve derhal Hz. Resûlullahın huzuruna vararak durumu kendilerine arzetti.

Mevsim kıştı. Peygamber Efendimiz, yüz kişilik bir süvari kuvveti hazırladı. Kumandanlığına Zeyd bin Hârise Hazretlerini tayin etti. Pazardan köle olarak satın alınan, sonradan Peygamberimiz (s.a.v.)'in evlâdlık edindiği Zeyd, şimdi yüz kişilik bir Sahabî müfrezesinin kumandanı olmuştu. Bu, İslâmın vazife vermede, makam ve mevki sahibi kılmada, fakir zengin, köle efendi ayırımı gözetmeden tatbik ettiği adalet ve liyakat prensibinin şaheser bir misalidir!..

Seriyyenin teşkil maksadı kervanı yakalamaktı. Zeyd bin Hârise, emrindeki kuvvetle yola çıktı ve Kureyş kervanının önünü kesti. Kervandakiler, beklemedikleri bir hâdise ile karşı karşıya kalmıştı. Bu durumda tabana kuvvet kaçmaktan başka çareleri yoktu. Öyle yaptılar. Canlarını kurtarmak uğruna her şeylerini geride bıraktılar.

Zeyd Hazretleri sahipsiz kalan malları alıp Medine'ye Resûl-i Ekrem Efendimize getirdi. Beşte biri Beytü'l-Mâle ayrıldıktan sonra, geri kalan beşte dördü seriyeye katılan mücahidler arasında bölüştürüldü.

Bu arada kervan kılavuzu Furat bin Hayyan da esir alınmıştı. Medine'ye gelince, Müslüman olduğu takdirde serbest bırakılacağı teklif edildi. Müslüman oldu ve kurtuldu.(1)

Peygamber Efendimiz, bu muvaffakiyetinden dolayı Zeyd bin Hârise'yi,

"Seriyye kumandanlarının en hayırlısı, Zeyd bin Hârise'dir."(2)

buyurarak tebrik ve takdir etti.

Bu seriyye, kumandanına izafeten Zeyd bin Hârise Seriyyesi adıyla da anılır.(3)

Dipnotlar:

1. İbni Sa'd, Tabakât, 2:36.
2. Suyutî, Camiüssağir, 2:10.
3. İbni Hişâm, Sîre, 3:53.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

teknik20teknik

Zeyd bin Harise seriyyesi ve diğerlerinde umumiyetle görülen meşru ticaret yapmaya çalışan kendi halinde ilerleyen bir kervana aniden baskın yapıp kervan malina çökmek günümüzde çok makul gelmiyor. Ticaret hukukuna aykırı görünüyor. Doğrudan silah çekip harb ilan etmeyene ve bilhassa ticaret kervanına saldırmak nasıl izah edilebilir. Islamiyet kafirlerin dahi hak ve hukukunu korumuştur. Ayrıca kervan malının beste dördünün savaş ganimeti olarak seriyyeye katılan sahabelere pay edilmesi ve bununla ıftihar edilmesi şerefli sahabe mesleği ile çok münasip görünmüyor Seriyyelerin izahını rica ediyorum. Saygılar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör (ahmet)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun