ÎS SEFERİ

Hicretin 6. senesinin Cemaziyelevvel ayı. 

Kureyş müşriklerine âit bir ticaret kervanının Şam'dan Mekke'ye doğru gitmekte olduğu Medine'de işitildi. Peygamber Efendimiz, Kureyş müşriklerini iktisaden güç durumda bırakmak maksadıyla, Hz. Zeyd bin Hârise kumandasında yüz yetmiş kişilik bir süvari birliğini bu kervanı ele geçirmek üzere yola çıkardı.

Mücâhidler, Îs denilen mevkide Kureyş kervanına rastgeldiler. Kervandaki mallara el koydular. Adamları da esir aldılar. Resûl-i Ekrem Efendimizin kerimesi Hz. Zeyneb'in kocası olan Ebû'l-Âs bin Rebî' de bu esirler arasındaydı.

Mücahidler, malları ve esirleri Medine'ye getirdiler. Peygamber Efendimiz, malları mücahidler arasında taksim etti.

Ebû'l-Âs, Hz. Zeyneb'e, "Babandan, benim için emân al." diye haber göndererek himâyesini istedi.(İbni Sa'd, Tabakât, 2:87.2)

Hz. Zeyneb de onu himâyesi altına aldığını Müslümanlara bildirdi. Peygamber Efendimiz de kızına, "Senin himâyene aldığın kimseyi, biz de himâyemize aldık." buyurdu.(İbni Sa'd, Tabakât, 8:33; Uyûnü'l-Eser, 2:106)

Hz. Zeyneb, Resûl-i Ekrem Efendimiz'den, Ebû'1-Âs'ın ganimet alınan mallarının da geri verilmesini rica etti. Resûl-i Ekrem Efendimiz de bunu mücahidlerden istedi. Mücahidler de aldıkları malların tamamını getirip ona geri verdiler. Ebû'l-Âs, geri aldığı mallarla Mekke'ye döndü. Sahiplerine haklarını teslim etti.

Sonra, "Ey Kureyşliler! Kimsenin bende malı veya hakkı kaldı mı?" diye sordu."Hayır" dediler, "yanında hiç bir malımız ve hakkımız kalmadı!" Başta Resûlullah olmak üzere, zevcesi Hz. Zeynep ve Müslümanlardan gördüğü alicenap muâmele karşısında Ebû'l-Âs'ın mânâ âlemi değişmişti.

Bunu Kureyş müşriklerine de şöylece açıkladı:

"Vallahi, yanınıza gelmeden önce, Müslüman olmamı engelleyen tek şey; 'Mallarımızı götürmek için Müslüman oldu' diye yapacağınız dedikodulardan duyduğum endişeydi. Fakat, şimdi mallarınızı teslim etmiş bulunuyorum. Şehâdet ederim ki, Allah'tan başka ilâh yoktur ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed, Allah'ın kulu ve Resûlüdür!"(İbni Sa'd, Tabakât, 8:33; İnsanü'l-Uyûn, 3:177)

Daha sonra Ebû'l-Âs Medine'ye İslâmiyetle şereflenmiş olarak döndü. Peygamber Efendimiz de yine Hz. Zeyneb'i ona verdi.(İbni Sa'd, Tabakât, 8:33; Üsdü'l-Gâbe, 5:237; İnsanü'l-Uyûn, 3:177)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun