Hayvanlar cinleri görebilir mi?

Tarih: 29.02.2008 - 13:07 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ruhani varlıkların temessül edebileceklerine, yani bir kısım insan veya hayvanlar şekline girip insanlara görünebileceklerine dair gerek Kur’an’da gerekse sünnette işaretler vardır. Mesela;

Hz. Cebrail’in Hz. Meryem’e düzgün bir insan şeklinde görünmesi buna işaret etmektedir. Ayrıca Cebrail (a.s), hem asli heyetiyle (bk. Necm, 52/6-14), hem de sahabeden Dıhyetü’l-Kelbi (bk. Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 1) şeklinde Peygamberimize (asm) görünmüştür. Bunu da yalnız Peygamberimiz (asm) değil yanında bulunan ashabı da görmüştür.

Bu hadis tevatür derecesinde sağlam olarak ve “Cibril hadisi" adıyla rivayet edilmiş ve böyle meşhur olmuştur.

İslam kaynaklarında Azrail ve Cebrail’in ve Allah’ın takdir ettiği diğer bazı meleklerle cinlerin de farklı şekillerde temessül ederek insanlara görünebileceklerine dair görüşler vardır. (bk. Aynî, Umdetü’l-Kari, VII, 102; Razi, Mefatihu’l-Gayb, XIV, 54; Ferra, el-Mutemed fi Usüli’d-Din, s. 174-175; Nursi, Sözler, s.  235)

Buna göre, bazı şekillere girerek insanlara görünen cinlerin, hayvanlara da görünmeleri de mümkündür.

İlave bilgi için tıklayınız:

Eşek şeytanı görünce anırdığı, horozun melek görünce öttüğü gibi rivayetler var mıdır? 

Cinler hayvanların içine girerek bize zarar verebilir mi?

Cinler insan şekline girebilirler mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun