Hangi şartlara göre bir erkek hoca, kadın veya kadınlara ders verebilir?

Tarih: 23.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Erkeğin ve kadının dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in evlerinde mekânı ortadan bölen "hıdr" adı verilen perdeler bulunmaktaydı. Eve yabancı bir misafir geldiği zaman eşleri, onların yanında değil, bu perde ile ayrılan bölümde otururlardı. Kur'an-ı Kerim'de,

"Ey iman edenler!.. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir…" (Ahzâb, 33/53)

mealindeki ayette yer alan "hicâb" kelimesiyle içteki hıdr veya dış kapıdaki perde kastedilmiştir. Ayet, evlerdeki harem bölümünün var oluş sebebini de ortaya koymaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de inanan erkek ve kadınların gözlerini haramdan sakınmaları, ırz ve namuslarını korumaları istenir. Ayrıca kadınların "zinet" olarak nitelenen saç, boyun, kulak, gerdan gibi fiziki güzelliklerini veya buralara taktıkları süs eşyasını herkese göstermemeleri emredilir. (bk. Nûr 24/30-31).

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in aile mahremiyetine büyük önem verdiği görülür; Resûlullah (s.a.v.)'ın, gizlice aile sırlarına muttali olmak isteyenlere karşı oldukça sert ifadeler kullandığı bilinen bir gerçektir.

Buna bağlı olarak hadislerde ve sahabe tatbikatında, kadınların mahremi olmayan erkeklerle bir arada bulunup görüşmesi veya kadınların cemaatle namaza iştirakleri konusunda getirilen bazı ölçü ve düzenlemelerin yanı sıra, daha sonraki dönemlerde fetihler ve nüfus hareketlerinin İslâm şehirlerini daha karmaşık ve gayrimütecanis hale getirmesi, Müslümanlar arasında haremlik selamlık denilen kadın ve erkeklerin ayrı mekânlarda bir araya gelmesi usulünün yaygınlaşmasının ve kökleşmesinin de ana sebebini teşkil etmiştir.

Ancak bu usul, toplumun geniş kesimlerinde dini nitelikli bir görgü kuralı mahiyetinde iken, büyük konaklarda ve saraylarda diğer bazı sebeplerin de etkisiyle kurumsal bir yapı kazanmıştır.

İslâm dini yabancı kadın ve erkek ihtilâtını, onların ölçüsüz bir şekilde birbirleriyle haşir neşir olmalarını tasvip etmemiş, pratik hayatta aralarında daima bir mesafe bırakmış ve aralarındaki ilişkilerin belli bir ölçü ve disiplin içerisinde olmasını emretmiştir.

İslami ölçülere riayet edildiği takdirde, kadının sosyal hayatta yer alması, dini hükümlere aykırı değildir. "İslâmî ölçüler"den kastımız, birbirlerinin mahremi konumunda olmayan bir erkekle bir kadının, başkalarının bulunmadığı bir yerde baş başa kalmamaları, tesettüre riayet edilmesi, erkeğin veya kadının müşterek ortamlarda cinselliği davet edici hareket, tavır ve konuşmalarda bulunmamaları ve bunlara benzer hususlardır. Bu ölçülere riayet edildiği takdirde kadının sosyal hayatta yer almasında bir sakınca yoktur.

Sosyal hayatta kadın erkek ilişkilerinde dikkat edilecek husus, harama yol açabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmaktır. Mahremiyetle ilgili tedbirler tamamen buna yöneliktir.

Bütün bu tedbirler, Kur'ân-ı Kerim'de ifade edildiği gibi (bk. Müminun, 23/5-8) iffetini koruyarak saadet, mutluluk ve kurtuluşa erebilmiş Mü'minlerden oluşan bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Kadın erkek birlikteliğinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

İslam’ın öngördüğü bir örtünme şekli var mı? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun