Günümüzde neden kavimler helak olmuyor mucizeler yaratılmıyor?

Tarih: 02.09.2015 - 00:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah (c.c) eskiden bazı kavimleri helak etmiş mucizeler yaratmış. Peki günümüzde neden kavimler helak olmuyor mucizeler yaratılmıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce Hz. Muhammed (asm)’in ümmetinin toptan helak olunmayacağına dair ilahi garanti vardır. Çünkü bu ümmet son ümmettir. Bu da helak olursa kıyamet kopar demektir.

- Bununla beraber, eskiden olduğu gibi, bugün de nice topluluklar depremlerle, sel felaketleriyle, tsünamilerle, hortumlarla ve eskiden belki de hiç görülmemiş değişik hastalıklarla helak edilmiş ve edilmektedir. Bunların hepsi ilahi birer cezadır.

Fakat insanlar o eski zamanlarda da bugün de bu gibi olayları tesadüfe veriyorlar ve ibret almıyorlar.

Acaba, meşhur 17 Ağustos  depreminin 28 Şubat sürecinde dinin ve dindarların aleyhine kararların alındığı bir binanın tam altından patlak vermesi, bir mucize değil de nedir?

Fakat bunu söyleyenler hapse atıldı. II. Dünya savaşında milyonlarca insanların öldüğü bir savaşta kullanılan uçaklar, Fil suresinde Ebabil Kuşları türünden bir mucizedir ki zalimlerin perişan etmiştir.

Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi,

“Kâ'be-i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil tayyareleriyle semavî bombalar yağdırmasını ifade eden تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ cümle-i kudsiyesi, bin üç yüz elli dokuz (1359) edip, dünyayı dine tercih eden ve nev'-i beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavî bombalar ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor...” (Geniş bilgi için bk. Kastamonu Lahikası, s. 225)

"Ashab-ı fil" asrımızdaki filolarla I. ve II. Dünya savaşını çıkaran "Eshab-ı Dünya" olsa "Ebced" değeri H. 1359 M. 1940 olur ki bu tarih 1940-45 yılları arasında II. Dünya Savaşı yıllarıdır. Yüce Allah İslam'ın nurunu söndürmek için çıkan ve dünyayı istila etmeyi amaçlayanları nasıl perişan ettiğini, filolarla semadan "Tayran Ebabil" gibi tayyarelerle bombalar atarak tüm Avrupa'yı perişan ettiğini gördük. Allah onları ve onların ülkelerini yenmiş ekin tarlaları gibi perişan etmiş ve sonunda "barışa" zorlamış ve 1945 yıllarından sonra "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" neşredip tüm devletler altına imza atarak peygamberimizin (asm) "Veda Hutbesi"nde verdiği mesajları dinlemek ve uygulamak zorunda kalmışlardır.

Fil Suresinin diğer ayetleri olan "Onların hilelerini boşa çıkarmadı mı?" H. 1360 M. 1941 ve "Başlarına pişmiş taşlar atıyorlardı" ayetinin "Ebced" yani rakamsal değeri H. 1359 M. 1940 rakamlarına tevafuk etmesi bize kanaat vermektedir ki "Fil Suresi" sadece Ebrehe'nin M. 571 yılında Kâbe'yi yıkmak amacı ile Mekke'yi kuşatmasını anlatmamaktadır. Asrımızın Ebrehe misal kumandanlarını ve devletlerini fil yerine filolarla gelip insanlığı perişan edenlerin sonlarını da haber vermektedir.

Demek ki, bugün de helaklar ve mucizeler çoktur, fakat gören gözler yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun