"Güneş battığı zaman, Rabbinden secde etmek için izin istemeye gider...” anlamındaki hadisi nasıl anlamak gerekir?

Tarih: 06.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis, manası kapalı olan müteşabih hadislerdendir. Onun hakikatini Allah’ın ilmine havale ederek, bilebildiğimiz bir manasını birkaç madde halinde şöyle açıklayabiliriz:

a. Güneşin secde etmesi demek, Allah’ın izni dairesinde çalıştığının bir ifadesidir. Secde vaziyeti boyun eğmenin en açık göstergesidir. Bu hadiste anlatılan şey, güneşin kendi başına hareket etmediği, Allah’ın ilim, hikmet ve kudretinin kendisine çizdiği rotanın dışına çıkmadığı, gece-gündüzün meydana gelmesi için verilen emir doğrultusunda mekik dokuduğu gerçeğidir.

b. İnsan secdeye vardığı zaman yüzü gizlendiği gibi, güneş de yüzünü gizlediği zaman secdeye varmış demektir. Güneşin secde etmesi, bir açıdan teşhib sanatı içerisinde bir mecaz olduğu gibi, bir açıdan da her varlık gibi Allah’ı hamd ile tesbih ettiğinden bir hakikî secde olarak telakki edilebilir.

c. Peygamber Efendimiz (a.s.m)'in bu tasvirinde, putçuların ilah olarak taptıkları batıl ilahlar arasından en büyük olan güneşin dahi Allah’ın bir sanatı, bir memuru, bir kulu ve kölesi olduğunun altı çizilmiştir.

d. Bu tasvir, aynı zamanda güneşin de Rabbine tesbih ettiğini, âdeta bir nevi namaz kılarak kulluk görevini yerine getirdiğine işaret etmektedir. Secde sözcüğü bu tasvirin arka planını gösteren simgesel bir ritüeldir. Onun doğuşu zeval vaktine kadar kıyamda duruşunu, batmaya meylettiği zevalden sonra ikindiye kadar bir çeşit rükudaki durumunu, batarken bir nevi secde vaziyetini göstermiş olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Güneş secde etmeye gider ve bir gün battığı yerden doğar, hadisini açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun