Günahlar rızkımıza engel olur mu?

Tarih: 02.02.2018 - 01:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Amel rızık ilişkisi nedir?
“Allah’ın takdir ettiği her şeye amelle ulaşılır" (Firyabî, el-Kader, No: 29-33; İbnu Hacer, Fethu'l-Bârî, XIII, 336; Hadisler için bk: Müslim, Kader, 8, 10)
"Kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur" (İbn-i Mace Mukaddime 10; Ramuz, 98/7)
- Rızkımız belli değil midir?
- Amellerimizde eksiklik, günahlarımız rızkı nasıl etkiler?
- İşlediğimiz günahlar hayatta elde edeceğimiz bir şeye (rızka) engel olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Müslim’deki hadislerden hiçbirinde, rızıkla ilgili bir mevzu söz konusu değildir. Oradaki hadislerde işlenmiş olan konunun özeti şudur:

Sahabiler Peygamber Efendimiz (asm)'e: “Bu gün insanların yaptığı ameller, onları cennete veya cehenneme götüren iyilik ve kötülükler, daha önce Allah’ın ilminde, levh-i mahfuzda takdir edilmiş mi, yoksa bizim çalışmamıza bağlı olarak mı şekillenecektir?” diye sormuşlar.

Efendimiz (asm)'in cevabının özeti şöyledir:

“Bunlar daha önce tespit ve takdir edilen, onları yazan kalemlerin mürekkebi kuruyan işlerdir. Fakat, siz amel etmeye devam edin. Çünkü her insana kendisi için takdir edilen yolda yürümek müyesser olur.” (bk. Müslim, Kader, 5-12)

"Kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum olur." (bk. İbn Mace, Mukaddime, 10/90)

Bu hadis rivayeti -özellikle söz konusu ettiğimiz ifadenin yer aldığı rivayet- zayıftır. (bk. er-Racihi, Şerhu süneni İbn Mace, 5/25; Merkezu’l-Fetva, Rakam: 64152)

Aynı konuyu Ahmed b. Hanbel de söz konusu etmiştir. (el-Müsned/er-Risale, 37-68)

Muhakkik Şuayb el-Arnavud-Adil Mürşid vs. yaptıkları talikte, bu cümlenin yer aldığı rivayetin zayıf olduğunu bildirmişlerdir. (bk. a.g.y)

- Konuyu şöyle de değerlendirmek mümkündür:

Şayet bu rivayet sahih olsa bile, ifade edilen husus umum ifade etmez. Bilakis irşad üslubu içerisinde yapılan teşvik ve uyarının şiddetini arttırmaya yöneliktir.

Buna göre, bazı şartları taşıyan bazı kimselerin işledikleri günah sebebiyle bazı rızıklardan mahrum olabilirler. Bu mahrumiyet -mukadder olan rızkın gelmesiyle birlikte- bereketsizlik yüzünden gelen bir olgudur. Yoksa, her günah işleyen kimsenin rızıktan mahrum olması söz konusu değildir.  

- Kaldı ki, dünya hayatında görülen manzaralar da bunu göstermektedir. Yani fasık kimse salih kimseden daha zengin olabilmektedir.

İsyan edenlerin en kötüsü kâfir olanlardır. Realiteler onların birçoğunun müminlerden daha güzel imkânlara sahip olduklarını göstermektedir.

Eğer, bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahzuru olmasaydı, Rahman’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına, mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metaından ibarettir. Ahiret ise Rabbinin nezdinde Allah’a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.” (Zuhruf, 43/33-35)

mealindeki ayetlerde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun