Gece mezarlık / kabir ziyareti yapılır mı?

Tarih: 14.08.2011 - 04:12 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Peygamberimiz (a.s.m) gece mezarlık / kabir ziyareti yapmış mıdır?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kabir ziyareti konusunda belli bir zaman sınırlaması yoktur. Gece kabir ziyareti yapmak da caizdir.

Süleyman b. Büreyde'nin babasından rivayet ettiği bir haberde Rasulullah (asm)'in, ashabına, kabristana vardıklarında şöyle demelerini öğrettiği bildirilmektedir:

"Selâm size ey gerçek dünyanın mümin ve Müslüman sakinleri. İnşaallah biz de yakında size katılacağız. Allah'dan size ve bize afiyetler vermesini dilerim." (Müslim, Cenâiz, 35; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

Nesâî de aynı raviden bu hadis-i şerifi: "Siz önümüzden gidenler, biz de arkanızdan gelecek olanlarız." lafzıyla birlikte nakletmektedir, (Nesâî, Cenâiz, c. IV, s. 94.) Rasulullah (asm)'in, bu hadisinde ölülere afiyet dileyişi de onların hayat ve idrakleri olduğunu gösterir. Çünkü afiyet, "tam sıhhat" anlamında olup, burada onların azaptan kurtulup nimet ve rahatlık içinde olmaları demektir ki, nimet ve rahat ancak idrak sahibi olanlar için söz konusudur. (el-Mucemu'l-Vasît, 2/618.)

Hz. Aişe validemizden gelen bir haberde, bu şekilde selâm verip dua etmenin Cenab-ı Hak tarafından emredildiği açıkça ifade edilmektedir.

Hz. Aişe (r. anha):

"Rasulullah (asm)' ın, kendisiyle kaldığı bir gece, kalkıp sessizce Baki' Mezarlığı'na doğru gittiğini, kendisinin de onu takip ettiğini söylüyor. Geriye dönünce nereye gittiğini soruyor ve Hz. Peygamber (asm), Cebrail'in gelip: 'Rabbin Baki' Mezarlığı'na gitmeni ve oradakiler için istiğfar etmeni sana emrediyor.' dediğini; kendisinin: 'Nasıl diyeyim?' sorusuna karşılık da yukarıdaki duayı öğrettiğini söylediğini" haber veriyor. (Müslim, Cenâiz, 35; Nesâî, Cenâiz, 103; bk. Müsned, 4/76, 111; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

Hz. Aişe, daha sonraki gecelerde de Rasulullah'ın kendi yanında kaldığı zaman, gecenin sonunda Medine-i Münevvere'deki Baki' Mezarlığı'na çıkıp şöyle dediğini haber veriyor:

"Selâm size ey mü'min kavimler yurdunun sakinleri! Yarın vaki olacak diye vaadoluna geldiğiniz şey sizlere gelmiştir. Sizler, ölüm ile yeniden dirilme arasındaki müddette bekliyorsunuz. Biz de inşaallah size kavuşacağız. Ey Allah'ım! Baki'ul-Garkad ahalisine mağfiret eyle." (Müslim, Cenâiz, 35; Nesâî, Cenâiz, 103)

(bk. Prof. Dr. Süleyman Toprak, Kabir Hayatı, s. 441-442)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun