Zorla, savaşla inandırılmaya çalışmak konusunda ne dersiniz?

Tarih: 05.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Fetih Suresi 16. ayette, "Onlar Müslüman olana kadar savaşacaksınız" deniliyor.
- Bu da mı zorla, savaşla inandırılmaya çalışmak değildir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

"Arkada kalan bu bedevi topluluklara de ki: Yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız; ya kendileriyle savaşa­caksınız yahut müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek, daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde ce­zalandıracak." (Fetih, 48/16)

Müminlerin kendileriyle savaşmaya çağırılacaklan bu çetin ve güçlü düşma­nın hangisi olduğu konusunda farklı belirlemeler yapılmış; Huneyn'de savaşılan Sakîf ve Hevâzin, Hz. Ebû Bekir ve Ömer zamanında kendileriyle savaşılan mürtedler, İran, Bizans gibi isimler ileri sürülmüştür.

Mealde geçen "Ya kendileriyle savaşacaksınız, yahut Müslüman olacaklar." cümlesi bu çetin düşmanı belirlemede önemli bir ipucu vermektedir. Bilindiği gibi Ehl-i kitap ile Müslümanlar üç farklı ilişki içinde bulunabilirler: İslâm'a davet, savaş, vergiye ve diğer şartlara bağlı ba­rış ve antlaşma.

Arap müşrikleri ile mürtedlere gelince seçenek ikiye inmektedir: Ya Müslüman olacaklar yahut da savaşı göze alacaklar. Şu halde âyette sözü edi­len çetin ve güçlü düşman ya Arap müşrikleri yahut da mürtedlerdir. (Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, 4/1705)

İlave bilgiler için aşağıdaki konuları okumak için tıklayınız:

"Onları bulduğunuz yerde öldürün" ayetinin açıklaması.

Dinde zorlama konusu.

Cihad da bir tür zorlama değil midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun