Fatiha'nın huddamı ne demek?

Tarih: 29.09.2022 - 06:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sıkıntılarım nedeniyle arkadaşımın tavsiyesiyle bir hocaya gittim. Beni okudu, üfledi. Dedi ki 21 gün besmelesiz Fatiha okursan sıkıntıların geçecek dedi. Bana öyle dediler dedi. Sanırım üç harfliden bahsediyor.
- İnternet'e araştırınca Fatiha’nın huddamı diye bir şey okudum, 101 Fatihaymış. Böyle bir şey var mı, okumanın sakıncası olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Fatiha suresini veya başka sure ya da ayetleri, istediğiniz kadar dua niyetiyle okuyabilirsiniz.

Huddam konusuna gelince:

- Huddam kelimesi, hizmetçi manasındaki hadim kelimesinin çoğuludur, hizmetçiler anlamına gelir.

- Hz. Süleyman’ın hizmetinde cinlerin ve şeytanların bulunduğuna dair ayetler vardır. (Misal olarak bk. Sebe, 34/12-13)

- Sorudaki şekliyle ayet ve hadislerde bir bilgiye rastlayamadık.

Bu gibi yöntemlerin, daha çok âlim ve salih olan bazı kimseler tarafından tecrübe sonucu ortaya konulduğunu düşünüyoruz. Genel olarak “Havas ilmi” şeklinde bilinen bazı kaynaklarda da bu gibi bilgilere yer verildiği bilinmektedir.

Fakat herkes için geçerli genel bir kural olduğuna kani değiliz. Çünkü bunlar nihayet Kur'an ile yapılan birer duadır. Duanın kabul edilip edilmemesi, “tılsımın büyüsüne göre değil”, Allah’ın iradesine göredir.

Bu sebeple, bu gibi ayetleri belirtilen sayılarda okuyup da sonucu almayan kimselerin şüpheye düşmemeleri için söylediğimiz prensipleri göz ardı etmemek gerekir.

Bediüzzaman Hazretleri de bu konuda Enbiya suresi 82. ve Sad suresi 38. ayetleri nazara vermiş ve şu görüşleri ifade etmiştir:

"Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisan-ı remziyle der ki:

'Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime müsahhar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi sana müsahhar olabilirler.'

İşte beşerin, sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalâde hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu ayet, en nihayet hududunu çiziyor ve en faideli suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor.

Fakat şimdiki gibi; bazen kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye müsahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kuraniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.” (Sözler, s. 258)

Bizim tavsiyemiz, bu gibi konularla hiç uğraşmayın.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun