​Erkeklerden istenmeyen şeyler, neden kadınlardan istenmiş?

Tarih: 05.12.2022 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu linkte yazan yazı https://sorularlaislamiyet.com/hz-hamzanin-etini-yiyen-cehennemde-yanmaz-mi
- Hind, Mekke’nin fethinde, Ebtah mevkiinde veya Safâ tepesinde bulunan Resûl-i Ekrem (asm)’in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
- Resûl-i Ekrem kadınlardan Allah’a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, iftirada bulunmamak ve iyi iş yapma hususunda Peygamber’e karşı gelmemek üzere (Mümtehine, 60/12) kendisine biat etmelerini isteyeceğini söyleyince Hind erkeklerden istemediği şeyleri kadınlardan istediğini, bununla beraber biat edeceklerini söyledi. Yüzü kapalı olduğu için Resûl-i Ekrem (asm) onu tanıyamamıştı…
- Hind niye erkeklerden istenmeyen şeylerin kadınlardan istendiğini söylemiş, bu günahlar erkeklere de günah değil midir niye böyle söylemiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Elbette bunlar erkeklere de haramdır. Mümtehine Suresi 12. ayette, ayrıca kadınlardan da bu anlamda biat alınması istendiği için kadınlardan da biat alınmıştır. Henüz bu ayetlerden haberi olmayan Hind, böyle bir ifade kullanmış olabilir.

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz Mekke Fethi esnasında Müslüman olan erkeklerden biat alıyordu.(1)

Bunu duyan kadınlar da kendisine biat etmek istediler. Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde orada bulunan kadınlar da kendisine biat etmek istemişlerdi.(2) Bunun üzerine Mümtehine Suresi’nin 12. ayeti nazil oldu:

“Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda, sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah’tan bağışlanma dile, kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”(3)

Bu ayetin neticesinde Medine’de bulunan erkek ve kadınlardan belirtilen konular üzerine biat alınmıştı. Mekke’de de aynı şekilde kadınlardan biat alınmıştır.(4)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) erkeklerle tokalaşarak, kadınlarla ise; sözle, içi su dolu bir kap ile ele sarılan bir bez parçası ile ve bir vekille biat etmiştir.(5)

Hind, biat alındıktan sonra şöyle demiştir:

“Vallahi ya Resulallah! Dün, yeryüzünde senin çadırındakiler kadar zillete ve hakarete uğramasını özlediğim bir çadır halkı yoktu! Bugün sabaha çıkınca, senin çadırındakiler kadar izzet ve şerefe ermesini özlediğim bir çadır halkı yoktur!”(6)

Dipnotlar:

1) İbn Asakir, Târîhu Medîneti Dimaşk, LXX/179.
2) Biat: b-y-a kökünden gelen bu kelime, alışveriş akti üzerine tokalaşmak veya el çırpmak, söz vermek ve anlaşma yapmak manalarına gelmektedir. Yapılan bu biat ise Allah ve Resulüne itaat etmeye söz vermektir. bk. Savaş, Asr-ı Saadette İslâm, IV/250-251; İbn Sad, Tabakat, X/8.
3) Mümtehıne, 60/12.
4) Savaş, Asr-ı Saadette İslam, IV, 254-255.
5) bk., İbn Sad, X, 1-11; Savaş, Asr-ı Saadette İslam, IV, 254-255.
6) bk. İbn Sad, X, 256; Beyhakî, Delâilu’n-Nübüvve, V, 100; İbn Asakir, LXX, 179.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun