Eğer mehdi gelecekse, böyle önemli bir konu neden Kur'an'da yoktur?

Tarih: 23.10.2014 - 16:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı insanlar eğer mehdi gelecekse böyle önemli bir konu nasıl Kuran-ı Kerim'de geçmez diyerek, Mehdi yi reddediyorlar.
- Bir de Beddiüzzaman'ın Mehdi konusu ile ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mesih, Mehdi, Deccal gibi konuların Kur’an’da yer almadığı gerekçesiyle inkâr edilmesi, dini açıdan problemli bir bakış açısının ürünüdür. Bu bakış açısına göre, herhangi bir şey Kur’an’da açık bir şekilde yer almıyorsa, -haşa- İslâmî değildir, reddedilmelidir.

Oysa böyle bir düşünce öncelikle Kur’an’ın kendisine aykırıdır. Zira Sünnet, Kur’an’ın mücmel (detay vermeyen) ayetlerini tafsil ve müphem (anlamı ilk bakışta anlaşılmayan, kapalı) ayetlerini açıkladığına göre, kıyamet alametleriyle ilgili ayetlerin beyan ve tafsilinin de sünnet tarafından yapılmış olmasında garipsenecek bir durum yoktur.

Zira Efendimiz (asm)’in en temel görevlerinden birisi Kur’an’ın “tebliği” ise, bir diğeri de “açıklanması”dır. (bk. Nahl, 16/44, 64)

Bu cümleden olarak, Efendimiz (asm)’in kıyamet alametleriyle ilgili ayetleri beyan ve tafsil etmiş olması da son derece tabiidir.

Örneğin Kur’an’da,

 "Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz." (En'âm, 6/158)

buyurulur. Ayette geçen "bazı alametler" ise Peygamberimiz (asm) tarafından cevaplandırılmıştır ve bu durum gayet normaldir.

Nitekim bir keresinde sahabeden bazılarının bulunduğu bir meclise gelen Efendimiz (asm), ne yaptıklarını sormuş. Onlar da "Kıyametten bahsediyoruz." demişler. Bunun üzerine Efendimiz şu açıklamayı yapmıştır: "Siz onun öncesinde 10 alamet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır..." buyurmuş ve bu almaetleri de duman, deccal, dâbbetu'l-arz, güneşin batıdan doğması, Hz. İsa (a.s)'ın nüzulü, Ye'cüc-Me'cüc, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında bir yer batması ve Yemen'den, insanları önüne katarak sürükleyen bir ateşin çıkmasını zikretmiştir. (bk. Müslim, Fiten, 39-40)

İşte bu açıklama, kıyamet alametleri olarak ayette geçen ifadenin bir tefsiridir.

Hadis kitaplarının "Eşrâtu's-Sâ'a", "Fiten", "Melâhim" gibi bölümlerinde yer alan ve kıyamet kopmadan önce meydana gelecek hadiseleri anlatan rivayetlerin tamamını bu bağlamda düşünmek gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Rivayetlerde Mehdi'den bahsediliyor mu?
Mehdi kimdir? Mehdiyi nasıl bileceğiz? Gelecek ise ne yapacak ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun