"Dua ederken hapşırmak duanın kabul olduğuna işarettir." Bu hadis sahih midir?

Tarih: 27.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ve her dua edilince hapşırmak duanın kabul olduğuna işaret olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu hadis rivayeti zayıf kabul edilmiştir. (bk. Beyhaki, Şuabu’l-İman, 8924; Aclunî, 2/509)

Ancak benzer sahih bir hadisin meali şöyledir: “Duanın kabul olduğu yerlerden biri de aksırma anıdır.”. 

Heysemî, Taberanî'nin rivayet ettiği bu hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 4/181)

Bu ifade, sorudaki “dua ederken aksırmak da o duanın kabul olduğuna alamettir” ifadesinden farklı bir şeydir. Hadiste vurgulanan şey, aksırırken duanın yapılmasıdır. Bu duanın ne olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadık. Yalnız kanaatimizce, bu dua hapşırırken karşılıklı yapılan meşhur duadır. Yani, hapşıran kişi “elhamdulillah” der, onun bu hamd edişini duyan da “Yerahamukellah = Allah sana rahmet eylesin” der. Bu kez hapşıran “Yehdikumullahu ve yuslih balekum = Allah sizi dosdoğru yola iletsin ve kalbinizi ıslah etsin” diye karşılık verir. Farklı lafızlar da rivayet edilmiştir.

Hadiste bu önemsenir. Bir rivayette, Peygamberimiz (a.s.m)’in yanında iki kişi aksırdı, birisine dua etti, diğerine etmedi. Sebebi sorulduğunda, “Allah’a hamd edene dua ettim, etmeyene ben de dua etmedim.” buyurdu. (Mecmmau’z-Zevaid, 8/58)

- Faydası olur düşüncesiyle Abdullah b. Mesud’un şu rivayetini de sunuyoruz:

“Bir Müslüman’ın Müslüman kimse üserinde altı tane hakkı vardır:

1. Karşılaştığında selam verecek,
2. Davet ettiği zaman icabet edecek, 
3. Hapşırdığı zaman (elhamdulillah dedikten sonra), “Allah sana rahmet etsin” diye dua edecek,
4. Öldüğü zaman (oralarda ise, mümkün olursa) cenazesinde hazır bulunacak,
5. Onun gıyabında hayrına konuşacak,
6. Kendi şahsı için istediğini onun için de isteyecek.” (Mecmau’z-Zevaid, 8/186)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun