Doğadaki vahşi yaşam Allah’ın hangi sıfatını yansıtıyor?

Tarih: 10.01.2018 - 01:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her şey Allah’ın bir sıfatını, ismini yansıtıyorsa doğadaki vahşi yaşam Allah’ın hangi sıfatını veya ismini yansıtıyor?
- Allah doğadaki vahşi yaşam ile bize neyi göstermek/neyi anlatmak istemiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah yerli yaşamla olduğu gibi vahşi yaşamla da birçok isim ve sıfatını gösteriyor. Mesela:

Halık / yaratan, Muhyi / hayat veren, Musavvir / değişik suret ve şekiller veren, Rahman / Umumi rahmetiyle bütün mahluklarını kuşatan, Rahim / hususi rahmetiyle tek tek mahluklarına yaklaşan, Razzak / bütün canlıların rızkını veren, isimleri gibi daha pek çok isimlerinin tecellisi vardır.

- Ayrıca Allah, o vahşi yaşamla, insanlara birçok yönden bir insanlık dersini veriyor. Şöyle ki:

a) Her şey zıddıyla bilinir, kaidesi gereğince, insanların o hayattaki parçalayıcı vahşileri görmekle insan olmanın kıymetini anlar.

b) O vahşi ortamda bile, aslan, sırtlan, ayı gibi, canavar hayvanların anne ve babaları, çocuklarına karşı gösterdikleri şefkat ve merhametin kaynağı olan Allah’ın sonsuz merhameti ders verilmiştir.

c) Bu şefkate aykırı hareket eden anne-babalar ile bu şefkate karşı saygı duymayan evlatların insanlık şerefinden mahrum olduklarına işaret edilmiştir.

d) Gerek canlı gerek cansız varlıkların yaratılmasının en büyük amacı, Allah’ın varlığı ve birliğine delil olup insan gibi şuurlu varlıklara marifet dersini vermektir.

- Bunların tür olarak varlıklarıyla gösterdikleri birlik, her şeyi yaratanın yalnız Allah olduğunu göstermektedir. Zira türlerin birliği fiilin birliğini, fiilin birliği ise, failin/yaratanın birliğine işaret etmektedir.

- Her türün kendi içindeki farklı boyutta olmaları ise, yaratanın sonsuz ilim ve kudreti yanında mutlak iradesinin ve faal-ı muhtar olarak yaptığı tercihlerinin birer göstergesidir.

Bu açıklamalar, yalnız bir ipucudur, bu zaviyeden yüzlerce hakikatin varlığını araştırıcı zekâlara havale ederiz. Çünkü "Arife işaret yeter..."

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun