Dinar, din ve nar kelimelerinden oluşan bir isim mi?

Tarih: 03.03.2021 - 09:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu bilgi doğru mu? İbn Kesir’de geçer mi?
- Malik b. Dinar şöyle diyordu: “Dinar, Din ve Nar kelimelerinden oluşan bir isimdir. Ve manası şudur: Eğer bu para hak ederek elde edilmişse, bu onun dinidir, yani dinin emrettiği yoldan edilmiş olduğunu gösterir. Ama kim onu haksız yollardan elde etmişse bu da onun ateşidir. Yani onun için ateş vardır.” (İbn Kesir)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili söz bazı tefsir kaynaklarında geçmektedir. (bk. İbnu Ebi Hatim, İbn Kesir, Al-i İmran 75. ayetin tefsiri)

Bu açıklama, sadece bir yorumdur. Yoksa dinar kelimesi gerçekten “din ile nar” kökünden gelmiyor.

Mesela, bazıları da “ed-dinaru darun-nar; ve’d-dirhemu daru’l-hemm” / "Dinar narın / ateşin yuvasıdır, dirhem de hemmin / gam ve kederin yuvasıdır." demişler.

Bu tür şeyleri insanların zihnine güçlü bir şekilde nakşetmek için ifade etmişler.

Büyüklerimiz, kendi dünyasında gördüğü bir gerçeği kelimeler / isimler üzerinden hareketle -hem kafiyeli hem cinas sanatı içerisinde- daha cazibeli bir üslupta açıklamışlardır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

DİNAR.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun