Devlet, mübah olan bir şeyi emredebilir veya yasaklayabilir mi?

Tarih: 20.06.2020 - 09:53 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Devlet, mübah olan bir şeyi emredebilir veya yasaklayabilirse, bunlara uymayanları cezalandırabilir mi?
- Devletin böyle bir hakkı varsa, bunun şer’î kaynakları nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde meşru ve bizden olan devlet başkanına (siyasi otoriteye, ülü’l-emre) itaat emrediliyor. (bk. Nisa 4/59, 83; Müsned, 3/225; Müslim, İman, 95; Ebu Davud, Edeb, 59; Darimî, Mukaddime, 24)

Devlet Başkanı istişaresini yaptıktan sonra bir kanun çıkardığında, bir karar aldığında, bir emirname yayınladığında konusu şeriata aykırı olmadıkça ona itaat farzdır. İtaat etmeyenleri cezalandırmak da devletin yetkisi dahilindedir.

Fakat yöneticiden Allah'a isyan anlamına gelecek bir emir çıkması durumunda, müminlerden o konuda itaat yükümlülüğü düşer. (Buhari, Ahkam, 4; Müslim, İmare, 38-40)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun