Cünüb olan şehid, yıkanıp cenaze namazı kılınır mı?

Tarih: 16.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi mezhebine göre şehit, elbiseleri ile kefenlenir, üzerine namaz kılınır, fakat mükellef ise ve temiz ise yıkanmaz. Cünüp, hayız ve nifas durumundaki kimselere gelince: Bunlar savaş zamanında şehit olurlarsa, Ebu Hanefe'ye göre çocuk ve delilerde olduğu gibi yıkanırlar, imameyne göre yıkanmazlar.

İmam Ebu Hanife cünüp ve benzeri kimselerin yıkanmasının vacip olduğuna şunu delil getirmektedir: "Hanzala b. Ebu Amir Uhud'da şehit olunca Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: "Arkadaşınız Hanzala'yı melekler yıkamaktadır." Zevcesine sordular, Hanımı da: "Cünüp iken savaşa çıktı." dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm): "Bu sebeple melekler onu yıkadılar." buyurdu."(1)

İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in dayandıkları delil: Eğer yıkamak farz olacak olsaydı, bütün Âdem oğullarına da farz kılınırdı ve meleklerin yıkaması ile yetinilmezdi. Bunlara cevaben deniyor ki: Meleklerin yıkaması ile de bu hasıl olur. Çünkü vacip olan yıkamaktır. Yıkayanın kim olduğu önemli değildir.

Şehidin kanı yıkanmaz, elbisesi çıkarılmaz. Şehit kanları ile ve elbiseleri ile gömülür. Üzerindeki kürk, silâh, mest ve benzeri kefen olamayacak şeyler çıkarılıp öyle gömülür. Çünkü Hz. Peygamber (asm): "Onları kanları ile gömün." buyurmuştur.(2)

Cumhura göre: Şehit yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerine cenaze namazı kılınmaz. Ancak kan dışındaki pislikler varsa, bunlar şehitlik izleri olmadığı için yıkanırlar. Çünkü Cabir hadisinde şöyle buyurulmaktadır:

"Hz. Peygamber (asm) Uhud şehitlerinin kanlarıyla gömülmelerini emretti, onları yıkamadı, üzerlerine cenaze namazı da kılmadı."(3)

Şehit, üzerindeki deri ve silahlar çıkarıldıktan sonra, elbiseleri ile gömülür. Çünkü Hz. Peygamber (asm): "Onları elbiseleri ile gömün." (İbn Mace, cenaiz 28) buyurmaktadır. Ancak bu Hanbelilere göre vacip olmayıp evlâ olandır.

Malikî ve Şafıîlere göre cünüp, hayız ve benzeri durumda olan kişiler savaş alanında ölmüşse yıkanmazlar. Çünkü Hanzala b. Râhib Uhud savaşında cünüpken öldürülünce, Hz. Peygamber (asm) onu yıkamamış ve: "Meleklerin onu yıkadığını gördüm." buyurmuştur.(4)

Dipnotlar:

1. Neylü'l-Evtâr, IV, 29.
2. Tirmizî, Fedailül Cihad: 11; İbn Mâce, Cihad: 15
3. Buharı, Meğazi bölümünde, "Uhud günü öldürülen Müslümanlar" konusunda, 5/39 da rivayet etmiştir. "Onların kanlarıyla defnedilmelerini emretti. Onlann yanlarına varmadı. Onları yıkamadı." Cena­zeler bölümünde, "Şehidlerin yıkandığı görülmemiştir." konusunda, 2/93 de rivayet etmiştir.
4. İbni Hıbban ile Hakim Sahihlerinde rivayet etmişlerdir.

Kaynak: İslam Fıkhı, Zuhayli, III, 104-105.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun