"Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın..." ayetinde cumanın sadece alışveriş yapanlara farz olduğu iddiasına ne demeliyiz?

Tarih: 19.09.2012 - 10:10 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela ayetin başında "Ey alışveriş yapanlar." değil de "Ey iman edenler." diye genel bir ifade kullanılması bu iddianın yanlışlığını ortaya koymaktadır.

Alışverişin ifade edilmesi bir örnektir. Burada "alışverişi bırakınız" buyurulmasını lafızcı bir yaklaşımla yorumlayıp sadece alışverişle meşgul olmanın yasaklandığını söyleyenler bulun­makla beraber, âlimlerin çoğunluğuna göre maksat bununla sınırlı olmayıp benze­ri işler, hatta namazdan alıkoyan her türlü meşgale de bu kapsamdadır. Râzî, bir ta­raftan alışverişin günlük hayatın en yaygın meşguliyet türü olması, diğer taraftan da ticaretle uğraşanların kendilerini kazanma arzusuna kaptırma ihtimalinin daha fazla olması sebebiyle bu örneğin seçilmiş olduğunu belirtir(Razi, Tefsir, XXX, 10).

Câbir b. Abdullah'ın naklettiği bir hadiste şartlar şöyle belirlenmişti:

"Allah'a ve âhiret gününe inananlara cuma namazı farzdır. Ancak yolcu, köle, çocuk, kadın ve hastalar bundan müstesnadır." (Ebû Dâvud, I, 644, H. No: 1067; Dârakutnî, II, 3; Bağavî, Şerhu's-Sünne, I, 225)

Bu istisnaların dışında kalan her müslüman erkek bu namazla yükümlü demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun