Cariyelik yoksa, Kuran'ın evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz?

Tarih: 27.09.2016 - 02:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Cariyelik kavramı günümüzde geçerli değil ise Kuran-ı Kerim'in evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz?
2. Cariyeler ile cinsi münasebet kurulmadan önce cariyelerin izni alınması gerekmez miydi? Bu zorlama olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

- Bilakis, dünya çapında insanlık camiasında miadını doldurmuş ve medeni dünyada çok çirkin bir fenomen olarak görülmeye başlamış olan “cariyelik / kölelik” kavramı, İslam Literatüründen ve Müslümanların lügatinden silindiği nispette Kur'an-ı Kerim'in EVRENSEL olduğu gerçeğine hizmet edilmiş olur.

- Kur'an’ın hiçbir yerinde köleliği güzel gösteren, bu kurumun devam etmesini teşvik eden hiçbir ifadeye rastlayamazsınız...

Buna mukabil, kölelerin hürriyetlerine kavuşturulmasını tavsiye eden birçok ayet ve Kur'an’ın hakiki bir tefsiri olan sünnet / hadis kaynaklarında görmek mümkündür.

Bu durum bile, İslam dininin kölelikten hoşlanmadığı, ancak o günlerde tamamen kaldırılması -sosyal, siyasal, ekonomik vs. bakımından- mümkün olmadığı için doğrudan kaldırılmamıştır.

Fakat ileride tamamen ortadan kalkması için gereken tavsiyeler yapılmış, kölelik statüsü yeniden düzenlenmiş ve kölelere / cariyelere daha önce benzeri olmayan bir insani değer kazandırılmıştır.

- İslam dini geldiği zaman, köleliği bir nizam haline getirmiş bir dünyada kendini buldu. Bütün dünyada geçerli bir sistem olduğu için, bunu bir anda kaldırmak imkânsızdı.

Bu sebeple, İslam dini, kölelik statüsünü çok farklı bir düzenleme ile olabildiği kadar insanlık onuruna yakışır bir duruma kavuşturdu. Buna göre:

- Bundan böyle kimse köleye “Kölem!” diye çağırmayacak. “Kardeşim!” veya benzer ifadeler kullanacaktır.
- Kimse köleleri “ayrı bir varlık gibi görüp de onları izole etmeyecek.”

- Efendiler “onlara giydiklerinden giydirecek, yediklerinden yedirecek”, onlarla beraber aynı meclisi paylaşmaktan imtina etmeyecekler…

- Müslümanlar dini bir yanlış yaptıklarında kefaret olarak ilk yapacakları iş “köle azat etmek olacaktır...”

Cevap 2:

Nikah akdi, ikisi de hür olan (bu sebeple vücutlarına da malik bulunan) bir erkekle bir kadının, karşılıklı olarak bir aile kurma ve cinsî yönden birbirinden yararlanma konulu -şartlarına uyarak yaptıkları- bir sözleşmeden ibarettir.

Cariyeye sahip olmayı sağlayan akit ve tasarruf da (satın alma, miras, ganimet veya bağış yoluyla elde etme…) bir hukuki işlemdir ve bu hukuki işlem, sahibi ile cariye arasında karı-koca gibi yaşama hakkını da vermekte, nikah akdinden daha güçlü ve kapsamlı olarak onun yerine de geçmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Savaş esiri cariyelerin cinsel ilişkiye zorlanması caizken, onların ...
Cariye kimdir? Efendisi cariye ile cinsi munasebet kurmak istediği ...
Cariye ile izinsiz ilişkiye girmek günah olmazsa, razı olmadığı için ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun