"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" demek, Ümmet-i Muhammede mi özeldi?

Tarih: 31.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir musibete maruz kalındığında; "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn = Biz Allah'ınız ve ancak ona dönücüleriz." demek, sadece Ümmet-i Muhammede özel bir durum mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Bir musibete maruz kalındığında; innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, demek yalnız benim ümmetime bahşedilmiş bir lütuftur.''

mealindeki hadisi, Taberanî ve İbn Merduye rivayet etmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 6632). Mecmauz’-zevaidde bu hadis zayıf olduğu bildirilmiştir(bk. Mecmauz’-zevaid, 3/330).

- Eski kavimler musibet anında böyle bir ifadeyi kullanmamış olabilirler. Bunun yerine uygun başka bir şey söylemiş olabilirler. Önemli olan musibet zamanında, kendi imanını aktif hale getirerek, onun şuuruyla teselli bulmak ve Rabbine teslim olmaktır. Hadiste geçen ve aynı zamanda bir ayet olan (bk. Bakar, 2/156) “İnnâ lillâh…” cümlesinin manası şudur:

Biz Allah’tan geliyoruz, bizi o yarattı, biz onun mülküyüz. Öyleyse o mülk sahibi olarak mülkünde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Üstelik Rabbimiz Rahman ve Rahimdir, merhameti çoktur, hikmeti boldur. Bize verdiği bu musibetin mutlaka bir hikmeti, bir merhamet yönü vardır. Kaldı ki, biz bundan sonra yine onun huzuruna çıkacağız, O, göstereceğimiz sabra karşılı bize mükâfat vaat etmiştir. Özellikle yarın huzuruna varacağımız ve kendisine hesap vereceğimiz Rabbimizi, merhametsizlik ve hikmetsizlikle itham edercesine sızlanmak, âdeta kaderini tenkit etmekle onu gücendirmemeliyiz. Bunlar iman şuuruna yakışmayan davranışlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

İSTİRCA'.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun