Benden uzaklaş, cimriliğinle beni yakma, diye bir hadis var mı?

Tarih: 10.06.2019 - 12:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cimrilik günahından dolayı Kabe’ye sarılıp ağlayan bir kimseye Peygamber Efendimizin “Benden uzaklar, cimriliğinle beni yakma” dediği doğru mu?
- Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet var mı?
- Bu hadis rivayeti sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında, soruda geçen anlamda böyle bir rivayet bulamadık.

Bazı nasihat kitaplarında sorudaki bilginin de içinde bulunduğu uzun bir rivayetin bir kısmı şöyledir:

“Rivayet ediliyor ki, Hz. Peygamber Kâbe'yi ziyaret ediyordu. Baktı ki bir kişi Kâbe'nin örtüsüne yapışmış şöyle demektedir:

- Bu beytin hürmetine benim günahımı bağışla!

- Senin günahın nedir?

- Benim günahımı kelimeler anlatamaz.

- Rahmet olasıca! Senin günahın mı daha büyüktür, yoksa arz mı?

- Belki benim günahım daha büyüktür!

- Senin günahın mı, yoksa denizler mi daha büyüktür?

- Günahım daha büyüktür.

- Günahın mı büyük, yoksa gökler mi?

- Günahım daha büyüktür!

- Günahın mı daha büyüktür, yoksa arş mı?

- Günahım daha büyüktür.

- Günahın mı daha büyüktür, yoksa Allah mı?
Allah daha büyük ve yücedir.

- O halde rahmet olasıca, günahını bana anlat!

- Ey Allah'ın Rasûlü! Ben servet sahibi bir kimseyim. Dilenci bana gelip, benden bir şeyi istediğinde, sanki beni bir parça ateşle karşılıyor.

- Benden uzaklaş! Ateşinle beni yakma! ..” (bk. Semerkandi, Tenbihu’l-gafilin, s. 228, no: 919, thk. Huseyn Abdülhamid, Daru’l-erkam baskısı; Gazzali, İhya, 3/261-262)

Ancak bu rivayetin batıl ve uydurma olduğu, aslının olmadığı ifade edilmiştir. (bk. el-Iraki, Tahricu Ehadisi'l-İhya/İhya ile birlikte)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun