Benden uzaklaş cimriliğinle beni yakma, diye bir hadis var mı?

Tarih: 10.06.2019 - 12:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

Cimrilik günahından dolayı Kabe’ye sarılıp ağlayan bir kimseye Peygamber Efendimizin “Benden uzaklar, cimriliğinle beni yakma” dediği doğru mu? Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet var mı? Bu hadis rivayeti sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında, Soruda geçen anlamda böyle bir rivayet bulamadık.

Bazı nasihat kitaplarında sorudaki bilginin de içinde bulunduğu uzun bir rivayetin bir kısmı şöyledir:

“Rivayet ediliyor ki, Hz. Peygamber Kâbe'yi ziyaret ediyordu. Baktı ki bir kişi Kâbe'nin örtüsüne yapışmış şöyle demektedir:

- Bu beytin hürmetine benim günahımı bağışla!

- Senin günahın nedir?

- Benim günahımı kelimeler anlatamaz.

- Rahmet olasıca! Senin günahın mı daha büyüktür, yoksa arz mı?

- Belki benim günahım daha büyüktür!

- Senin günahın mı, yoksa denizler mi daha büyüktür?

- Günahım daha büyüktür.

- Günahın mı büyük, yoksa gökler mi?

- Günahım daha büyüktür!

- Günahın mı daha büyüktür, yoksa arş mı?

- Günahım daha büyüktür.

- Günahın mı daha büyüktür, yoksa Allah mı? Allah daha büyük ve yücedir.

- O halde rahmet olasıca, günahını bana anlat!

- Ey Allah'ın Rasûlü! Ben servet sahibi bir kimseyim. Dilenci bana gelip, benden bir şeyi istediğinde sanki beni bir parça ateşle karşılıyor.

- Benden uzaklaş! Ateşinle beni yakma! ..” (bk. Semerkandi, Tenbihu’l-gafilin, s. 228, no: 919, thk. Huseyn Abdülhamid, Daru’l-erkam baskısı; Gazzali, İhya, 3/261-262)

Ancak bu rivayetin batıl ve uydurma olduğu, aslının olmadığı ifade edilmiştir. (bk. el-Iraki, Tahricu Ehadisi'l-İhya/İhya ile birlikte)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun