Ben ve eşim çalışıyoruz. Ev aldık ve gelirimizin 2/3'ü taksidimize gidiyor; kurban kesebilir miyiz?.. Kurban kesmemiz gerekir mi?

Tarih: 18.12.2006 - 12:37 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bir adet kurban kesersek, eşim adına kesebilir miyiz? Yoksa eşim adına kesmek için benim de kesmem mi lazım?.
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kurban kesecek kimsenin; Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukîm olması, nisab miktarı mala sahip olması gerekir.(Serahsî, XII/8; Kâsânî, V/63; el-Fetâva'l-Hindiyye, V/292) gerekir. Akıllı ve bülûğa ermiş olma şartı konusunda ihtilâf vardır. İmam Azam ve İmam Ebû Yûsuf'a göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıllı ve bülûğa ermiş olmak şartı yoktur. Zengin olan çocuk veya delinin malından velîsi kurban keser. İmam Muhammed'e göre ise akıl ve bülûğa ermek şarttır. Fetva bu görüşe göredir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V/293).

Kurban kesmede nisab, sadaka-i fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslümana kurban kesmek vaciptir. (Kâsânî, V/64).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka yirmi miskal (80,18 gr.) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir; kurban kesmesi gerekir. Hane halkı içinde, dinen zengin sayılan mükelleflerin sayısı birden fazla ise, her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi icap eder.

Kurban kesmekle mükellef olan şahsın, satın alacağı hayvanın ücretini kredi kartıyla ödemesi, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.

Nisabı eksilten borç, kurbanın vücûbiyetini düşürmez. Bu nedenle fıtır sadakası verecek durumda olanların Kurban kesmesi gerekir.

Ayrıca her kişi tek başına değerlendirilir. Eğer kadın ve erkek her ikisinin de kurban kesmesi gerekiyorsa ikisi de kesmelidir. Bu açıdan eşnizin kurban kesmesi sizin kurban borcunuzu yok etmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

KURBAN

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun